Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Získejte více
registrujte se!

Menu

Akce pro zájemce o výkon jezdeckého povolání podruhé

6. 6. 2018  |  18:05

V neděli se v areálu Střední školy dostihového sportu a jezdectví a na závodišti v Praze – Velké Chuchli uskutečnila v pořadí druhá z akcí v rámci projektu Nábor dětí pro výkon povolání dostihového jezdce, s nímž Jockey Club ČR uspěl ve výběrovém řízení vyhlášeném Ministerstvem zemědělství na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2018. Žáci sedmých a vyšších ročníků základních škol se zájmem o koně a výkon jezdeckého povolání se v doprovodu rodičů, případně i mladších sourozenců, v prostorách střední školy po teoretické i praktické stránce seznámili s tím, co toto povolání obnáší, poté si prohlédli závodiště ve Velké Chuchli a zúčastnili se dostihového dne, jehož vrcholem byl 66. ročník Velké červnové ceny, nejvýznamnějšího přípravného dostihu na letošní ročník Českého derby.

Po zkušenostech s úvodní akcí tohoto projektu, která se uskutečnila před dvěma týdny, došlo k drobné úpravě programu. Na úvod se skupina odebrala do dostihové stáje SŠDSJ, kde shlédla a někteří její členové si i vyzkoušeli ukázky praktické práce s koňmi ve stáji jako je čištění, sedlání, ošetřování koní. V další fázi si zájemci na jízdárně pod dozorem mistra odborného výcviku Martina Laštovičky vyzkoušeli jízdu v sedle anglického plnokrevníka.

Po krátké přestávce se celá skupina přesunula do školní budovy, kde je ředitelka Střední školy dostihového sportu a jezdectví Ing. Soňa Froňková, Ph.D., seznámila s historií tohoto vzdělávacího zařízení, jednotlivými obory vzdělávání, jež jsou zde vyučovány, s důrazem na obor vzdělávání Jezdec a chovatel koní, který ve speciální verzi se zaměřením na dostihový sport jako jediná škola v České republice nabízí právě SŠDSJ. Generální sekretář Jockey Clubu ČR Ing. Martina Krejčí, Ph.D. poté navázala s prezentací, jejímž cílem bylo seznámit účastníky s tuzemským dostihovým provozem a specifiky povolání dostihového jezdce.

Následovala prohlídka budovy školy a jejího zařízení, přičemž i tentokrát největší ohlas měla návštěva tělocvičny s jezdeckými trenažéry, které nejprve současní studenti SŠDSJ účastníkům předvedli a na nichž si posléze mohli i sami otestovat své schopnosti.

Po jízdě na trenažérech se účastnící akce přesunuli do areálu dostihového závodiště. Zde byli pracovníky Jockey Clubu ČR seznámeni, s tím jak dostihový den probíhá, prohlédli si paddock a vážnici a po zbytek dostihového odpoledne, v jehož rámci shlédli i mezinárodní utkání jezdců žáků z Česka, Slovenska a Maďarska, měli individuální program.

Jak je možné se  takové akce zúčastnit…?

Primární výběr provádějí pracovníci Jockey Clubu ČR a Střední školy dostihového sportu a jezdectví, která s Jockey Clubem v rámci tohoto projektu finančně podporovaného Ministerstvem zemědělství úzce spolupracuje. Tito pracovníci průběžně kontaktují vybrané základní školy ve Středočeském kraji (na jaře) a v Praze (na podzim) a ve spolupráci s učitelským sborem vytipují vhodné uchazeče o povolání dostihového jezdce (mezi hlavní fyzické parametry patří výška a přiměřená hmotnost), které na akci pozvou.

Pokud si myslíte, že máte doma dítě, které má zájem o koně, má i potřebné fyzické parametry, ale zástupci Jockey Clubu na základní školu, kde studuje, ještě nedorazili, kontaktujte paní Bc. Alenu Dragounovou (e-mail: dragounova@dostihy.cz, tel.: 725 934 320) a domluvte si možnost zúčastnit se akce v rámci některého z dalších dostihových dní (nejbližší je na programu 10. června, další jsou plánovány na podzim).

Zpět na výpis