Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Získejte více
registrujte se!

Menu

PMU DOSTIHY V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2017

12. 9. 2017  |  09:57

V minulém roce, jak všichni vědí, se podařilo dohodnout historicky první (v této době už můžeme s jistotou napsat velmi úspěšnou) spolupráci s francouzskou sázkovou společností PMU, lídrem na trhu dostihových sázek v Evropě. Ve dnech, kdy se konal loňský prestižní francouzský mítink v Chantilly zakončený Cenou vítězného oblouku, byly České republice přiděleny dva dostihové dny a Velká pardubická. První dostihový den s pěti dostihy, na které přijímala sázky PMU, se konal v pátek 9. června 2017 v Praze – Velké Chuchli, druhý den opět s pěti dostihy se konal v pátek 21. července 2017 v Mostě. Třetím dostihový dnem přímo přenášeným ve Francii, na který bude francouzská společnost brát sázky bude 127. ročník Velké pardubické s Českou pojišťovnou v neděli 8. října.

PMU DOSTIHY V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2017

Rádi bychom vás informovali, jak vůbec spolupráce s francouzskou stranou probíhala, a předložili několik čísel zobrazující sázkový obrat. Příprava technických a administrativních záležitosti včetně podepsaného kontraktu jsou řešeny a jednány s France Galop, francouzskou dostihovou autoritou. Jednou z nejnáročnějších věcí byla příprava IT programu pro tuto spolupráci. IT specialistou panem Horou byl vytvořen zbrusu nový program, který transformuje naše startovní listiny do francouzského systému. Aktivní příprava, která čítala výměnu několika desítek e-mailů týdně, probíhala od prosince loňského roku až do 9. června. V zimních měsících probíhalo navíc školení, kdy se zástupce Jockey Clubu ČR učil pracovat s novým systémem při PMU dostizích v Německu.

Dostihy PMU v jakékoliv zahraniční zemi musí splňovat následující kritéria:

  • Francouzské dostihové autoritě, France Galop, musí být garantovaná organizace a integrita dostihů: dodržování dostihových pravidel, dráha, členové dostihových komisí, supervizoři a dopingová kontrola.
  • 60 či 45 dní před dostihem musí být zaslány propozice v anglickém jazyce.
  • Oficiální startovací listina zaslaná v nově vytvořeném IT formátu, který navíc generuje pomocí kódů barvy dresů a čapek. Konečnou podobu pak lze vidět na webových stránkách pmu.fr
  • v samotný dostihový den:
  • je na závodišti vyžadována oficiální kontaktní osoba náležitě oprávněná dostihovou autoritou, která je přítomna ve stejné místnosti jako dostihová komise a má k dispozici všechny informace.
  • tato osoba zabezpečí přenos těchto dostihových informací/dat/změn potvrzených telefonicky během konferenčního hovoru do systému.
  • France Galop musí být v den dostihů informován o následujícím:

stav půdy, nestartující /škrtnuté koně, změna hmotnosti, změna jezdce, posunutí startu o 3 minuty, pokyn ke startu, samotný start, eventuální zrušení dostihu

  • výsledky: ověřené neoficiální výsledky (prvních pěti koní), oficiální výsledky (prvních pěti koní)
  • Jockey Club ČR musí dodat neporušené video přenos dostihů na vlastní náklady přes satelitní přepojení. France Galop je oprávněný použít data a video přenos dodaný zahraniční autoritou s cílem umožnit online sázení kancelářím oprávněným francouzskou vládou na zprostředkování sázení ve Francii, společnosti PMU a zemím, které mají sázkovou dohodu s PMU. Televizní přenosy do Francie z obou dostihových dní zajišťovala Galopp TV.

Na dostihový den 9. června 2017 přijela na kontrolu a pomoc paní Ariane Jaulin z France Galop s kolegou z francouzské klusácké společnosti Le Trot. Po skončení dostihového dne proběhla rekapitulace, kdy nám bylo oficiálně vysloveno poděkování za velmi dobrou spolupráci, ale také nám byly oznámeny drobné administrativní záležitosti k vylepšení na další dostihový den. Při druhém dostihovém dni, v pátek 21. července v Mostě, už jsme pracovali samostatně pouze s francouzským telefonickým dohledem.

Specialitou francouzského sázkového trhu je rozdělení na offline (kamenné pobočky, bary apod.) a online sázky, proto jsou uváděna dvě čísla ukazující výšku sázkového obratu u každého dostihového dne.

V pátek 9. června bylo v offline sázkách prosázeno 786 676 euro a při online sázkách 123 241 euro. Z prosázeného obratu putují tři procenta do České republiky, z offline obratu 23 600 euro a z online 3 697 euro. Po odečtení nákladů se zisk z francouzských sázek rozdělí 1:1 mezi Jockey Club České republiky a pořadatele.

V pátek 21. července byl offline obrat 671 245 euro a online 91 475 euro. Za tento dostihový den dostane česká strana 20 137 euro z offline obratu a 2 744 euro z online sázek.

Již v těchto dnech probíhají jednání s francouzskou stranou o zařazení České republiky do francouzské sázkové nabídky v roce 2018. Jednání to nejsou jednoduchá, neboť ve Francii sílí tlak klusácké autority Le Trot, aby v nabídce bylo více klusáckých dostihů, na úkor cvalových. První v pořadí jsou do nabídky zařazovány domácí, francouzské dostihy, dále klání ze zemí, kde sázky provozují dceřiné společnosti PMU jako je Belgie, Německo nebo Švýcarsko. V třetí pořadí jsou země, kde lze na francouzské dostihy pravidelně sázet, jako jsou Nizozemsko nebo Rakousko, poté přicházejí na řadu země jako Česká republika. Z těchto důvodů není naše pozice nejjednodušší, navíc nenabízíme možnost zimních dostihů, jako jiné země. Přesto věříme, že i v roce 2018 se budou konat v České republice dostihy, na které se bude moci sázet ve Francii.

Závěrem mi dovolte poděkovat především pořadatelům dostihů, že byli ochotni upořádat dostihové dny v termínech, které nejsou pro Českou republiku tradiční, a dále všem, kteří se na bezvadném průběhu dostihových dní přenášených do Francie podíleli. Díky patří i majitelům a trenérům za početná startovní pole v těchto dostizích, tato skutečnost byla našimi partnery příznivě oceňována.

Ing. Martina Krejčí, Ph. D. 
Generální sekretář Jockey Clubu ČR

Foto: Jiří Kurzweil

Související články

Zpět na výpis