Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Získejte více
registrujte se!

Menu

Projekt na získání nových zájemců o výkon povolání dostihového jezdce

8. 12. 2017  |  06:00

Jedním z největších problémů se kterým se aktuálně potýká tuzemský dostihový provoz je neuspokojivý stav jezdecké základny, přičemž zejména v překážkových dostizích situace začíná být kritická. Jockey Club ČR proto připravil projekt Nábor dětí pro výkon povolání dostihového jezdce, se kterým se jako nestátní nezisková organizace uchází na Ministerstvu zemědělství ČR o dotaci pro rok 2018.

Cílem tohoto projektu je nastartovat proces obnovy jezdecké základny v českém dostihovém provozu. Prostředkem k dosažení vytyčeného cíle by mělo být získávání nových zájemců o výkon povolání dostihového jezdce a zvyšování atraktivity tohoto povolání v očích zástupců mladé generace prostřednictvím osvětové činnosti mezi žáky základních škol.

Pověřený pracovník Jockey Clubu ČR bude kontaktovat vybrané základní školy (v regionu hlavního města Prahy a Středočeského kraje) a ve spolupráci s učitelským sborem vytipuje vhodné uchazeče pro výkon povolání dostihového jezdce. Mezi hlavní fyzické parametry pro tento výběr budou patřit přiměřená výška a hmotnost. Vybraní žáci budou v doprovodu rodičů pozváni k návštěvě dostihového dne na závodišti v Praze – Velké Chuchli. Zde se zúčastní přednášky, v jejímž rámci budou seznámeni s teoretickými základy potřebnými pro výkon jezdeckého povolání a obdrží informační brožuru. Součástí této přednášky bude i představení institucí poskytujících vzdělání v tomto oboru. Následovat bude praktická část, kde získané teoretické znalosti budou doplněny ukázkou v praktickém přístupu ke koním. To vše v atraktivních kulisách probíhajícího dostihového dne.

V roce 2018 se ve dvou etapách (jarní a podzimní) předpokládá kontaktování 50 základních škol, z nichž by mělo být vybráno cca 100 dětí, které budou pozvány na celkem 7 přednáškových bloků.

Primárním efektem tohoto projektu by mělo být zvýšení počtu uchazečů o příslušný učební obor, kteří mají ideální fyzické předpoklady pro úspěšný výkon povolání dostihového jezdce. Sekundárně budou zkušenosti získané v rámci tohoto projektu Jockey Clubem ČR využity při definování dlouhodobé koncepce získávání nových jezdců.

Vyhodnocení výběrového řízení na Ministerstvu zemědělství proběhne do 15. prosince letošního roku a úspěšní žadatelé budou na webu MZe ČR zveřejněni do 29. prosince 2017.

Martina Krejčí & Otakar Nový

Zpět na výpis