Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Získejte více
registrujte se!

Menu

Zajímavosti z jednání Rady Jockey Clubu 23. 2. 2018

7. 3. 2018  |  10:57

Poslední únorový pátek letošního roku byl termínem jednání Rady Jockey Clubu České republiky a první části jednání se zúčastnilo všech patnáct členů rady, tedy i zástupce pražského závodiště, pan Martin Pecka. Změna v nominaci nastala u České asociace steeplechase, kde Jaroslava Myšku nahradil Stanislav Chudáček.

Jockey Club České republiky platí v roce 2018 deset televizních přenosů na ČT Sport: (2. dubna – Lysá nad Labem, 14. dubna – Kolesa, 13. května – Velká Chuchle /Velká jarní cena/, 22. července – Karlovy Vary /Oaks/, 25. srpna – Most /Velká mostecká a Svatováclavská cena/, 2. září – Velká Chuchle /St. Leger/, 28. září – Karlovy Vary /Cena zimní královny/, 20. října – Most /Cena zimního favorita/, 28. října – Velká Chuchle /Cena prezidenta/ a 4. listopadu /Velká slušovická/). Přenosy z pardubického závodiště, EJC a Poháru EŽ Praha budou zajištěny přímo pořadateli bez účasti Jockey Clubu ČR. Mezi přenosy není zahrnut přímý přenos z Českého derby z provozních důvodů České televize. Vysílán bude online stream na webu JC ČR a následně bude vysílán záznam v České televizi.

V roce 2018 nebude vysílán magazín Turf, který bude nahrazen online streamy, které prospějí vyšší propagaci dostihů a k rozvoji sázkového provozu. Na vysílání online streamů bude vypsáno výběrové řízení.

Následně se hlasovalo o změnách dostihového řádu pro rok 2018. Byly schváleny vyšší hmotnostní úlevy pro začínající jezdce. Žáci a amatéři budou začínat na rovinách s úlevou až 5 kilogramů, pokud nedosáhnou tří vítězství. V překážkových dostizích budou mít vyšší úlevu jezdci, žáci i amatéři, pokud nedosáhli alespoň 10 vítězství. Odlišná ustanovení platí pro překážkové dostihy žáků nebo amatérů. Dalším bodem bylo schválení Doplňujících ustanovení na rok 2018. Podrobně jsou změny v dostihovém řádu i doplňující ustanovení uvedena ve Věstníku českého turfu č. 4, který byl vydán 5. března 2018.

Stejně jako v minulých letech obdrží Jockey Club ČR sumu 16 tisíc euro na pořádání dostihů EBF. V letošním roce se dostihy EBF uskuteční na těchto drahách: 3 x Velká Chuchle, 2 x Most, 2 x Karlovy Vary, 1 x Slušovice a 1 x Lysá nad Labem. Pořadatel obdrží od JC ČR částku 1770 euro na dostih.

Byl schválen bonus pro čtyřleté české odchovance v překážkovém provozu. Nejlepší tři čtyřletí čeští odchovanci si v dostizích pro čtyřleté nebo čtyřleté a starší čtvrté a vyšší kategorie rozdělí bonus v poměru 50 % - 30 % - 20 %. Celkem se počítá s rozdělením přibližně 350 tisíc korun.

Následně byly jednomyslně schváleny rovinové i překážkové propozice na první polovinu sezóny 2018. Propozice jsou již k dispozici na webu nebo ve Věstníku českého turfu č. 5 vydaném 5. března 2018.

V Pardubicích se 9. září letošního roku uskuteční jednání Výkonného výboru EMHF (Evropské a středomořské dostihové federace).

Závěrem ještě Martin Pecka, ředitel pražského závodiště, informoval o stanovisku společnosti TOTO CZ k provozování sázek na dostihových závodištích v rámci dostihové sezóny 2018. Martin Pecka upozornil na nemožnost přijímání sázek na některých závodištích (kategorie B a C) z důvodu nedostatečného technického vybavení, které je v rozporu s požadavky stanovenými platnou legislativou a apeloval na pořadatele, aby nedostatky odstranili a sázky mohly být přijímány.

(bda)

Zpět na výpis