Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

Současnost

Tiara Man - Popler

Celý „dostihový průmysl“ spravuje Jockey Club ČR. Jeho název odkazuje k původnímu britskému spolku šlechticů, kteří v 18. století položili základy moderního turfu. Dnešní Jockey Club ČR je řídící organizací, která na základě oprávnění od Ministerstva zemědělství zastřešuje a řídí vše potřebné kolem dostihů a chovu anglického plnokrevníka.

Jako nejvyšší autorita dostihového sportu v zemi uděluje povolení k pořádání rovinových a překážkových dostihů. Registruje majitele, stáje, trenéry a jezdce, sestavuje termínovou listinu a zastupuje české dostihy v zahraničí. Spravuje veškerá závazná pravidla v podobě Dostihového řádu a dohlíží na jejich dodržování.

V neposlední řadě Jockey Club vede ústřední evidenci chovu anglického plnokrevníka v České republice. Každý rok se v domácích hřebčínech narodí kolem dvou stovek hříbat, asi polovina dostihových koní na dráze pochází z českého chovu.

Český turf v číslech:
  • 10 závodišť
  • 132 žokejů, jezdců a jezdkyň
  • 151 trenérů
  • 437 stájí
  • 402 dostihů
  • 1094 dostihových koní
  • 45,5 milionů korun na vyplacených dotacích

Zdroj: statistická data Jockey Clubu ČR z roku 2019

Sledujte dostihy