Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

Rada Jockey Clubu ČR

Členové Rady Jockey Clubu ČR


arm. gen. v. v. Ing. Josef Bečvář
 – prezident Jockey Clubu ČR
5hFoWW6_YonBQMY7a7ae6~ilT-M
Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

Josef Váňa – viceprezident
5onxRYS0Wmm.Ld~kY8ysO1p
Česká asociace steeplechase

Martin Bláha - člen prezidia
89ykYZ4UP8GjETc70gGs.Z29-f
Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

Ing. Oliva Horová - člen prezidia
ohorova(at)dostihovaskola.cz
Asociace českých trenérů a jezdců

Ing. Soňa Froňková , Ph. D. - člen rady
~.qs-3b6J1nDQMZ--lGsY~l7%dBvRW7r
Česká asociace steeplechase

MVDr. František Horák - člen rady
3hEk1WadW_EESiddVVgk-YS1%.MxR_29g
Česká asociace steeplechase

JUDr. Ing. Jiří Charvát - člen rady
5bEsO1.7~onDQMY7a7aeT65jc8GfT6i4Ys
Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

Martin Liška - člen rady
7bFuRj.g~7adRd4UQ-rx-bkeT-M
Česká asociace steeplechase

JUDr. Ing. Karin Luftmanová - člen rady
68Es4Wbm1mzk4~l7VVgk-YS188Eo9%5jagrB9W7r
Česká asociace steeplechase

Mgr. Otakar Nový - člen rady
-mnuRb2f-oLjES5lVVhCVjd785pJ
Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

Ing. Jiří Odcházel - člen rady
5bEsO~8938Mo2YS0Wmm.Lc9r98zhTj
Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

Ivan Janatka - člen rady
58Ak-956J1nDQMZ%4iBn8~c%-eBES3a4Ys
Hipodrom Holoubek, s.r.o. a Hipodrom Most a.s.

Mgr. Jaroslav Müller - člen rady
8nyvVb4UP8GjETp7chqs9d9hWkqES77_T-M
Dostihový spolek a. s.

Jiří Zlámaný - člen rady
55MvR_5ff7adRd4UQ-uET6b_WkrxRW7r
Chuchle Arena Praha

Mgr. Zdeněk Karlach - člen rady
4gsyQMY7a7aeU~il4aLC2eigcbpoO1p
Ostatní pořadateléSledujte dostihy