Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

Odborné

Počet koní v dostizích oproti loňskému roku stoupá

31. 5. 2019  |  11:06

Průměrný počet koní na dostih oproti loňskému jaru stoupl

Negativním trendem posledních let je pokles průměrného počtu startujích koní na dostih. Zvlášť výrazný propad přišel v loňském roce, ale čísla z prvních dvou měsíců aktuální sezóny napovídají, že letos by měl nastat obrat k lepšímu.   

Valné shromáždění v Oslu

24. 5. 2019  |  14:23

Valné shromáždění v Oslu

Ve čtvrtek 6. května 2019 se na závodišti Ovrevoll v norském Oslo uskutečnilo Valné shromáždění Evropské a středomořské federace dostihových autorit (EMHF), jejímž členem je i Jockey Club České republiky. Příští Valného shromáždění se bude konat v roce 2020 – Polsko, v roce 2021 – Dánsko. Jednání Valného shromáždění zahájila prezentace norského Jockey Clubu o dostizích v Norsku. Následovalo schválení zápisu z minulého Valného shromáždění, které se před rokem uskutečnilo v Athénách a shrnutí závěrů z jednání Výkonného výboru EMHF (8. – 9. září Praha).

K titulu Kůň roku 2019 má nejblíže Nagano Gold

16. 5. 2019  |  10:35

K titulu Kůň roku 2019 má nejblíže Nagano Gold

Jak jsme vás informovali před začátkem sezóny, letos o ocenění Kůň roku kromě tradiční ankety rozhodnou také body, které koně získají za výsledky na dráze. Dle uvedeného klíče už na body dosáhly rovné dvě desítky koní. Nejvíce jich posbíral ve francouzských black-type dostizích úspěšný Nagano Gold.

Internetová reklama

14. 5. 2019  |  11:00

Internetová reklama

V rámci marketingového plánu Jockey Clubu ČR byla od 1. dubna 2019 spuštěna internetová kampaň typu Platba za kliknutí (dále jen PPC – Pay per click). Tato internetová kampaň realizovaná firmou ANTEE, s. r. o. poběží do konce dostihové sezóny 2019. V síti Google se zobrazují bannery, které lákají veřejnost na dostihy s proklikem na www.dostihy.cz do sekce "Přijďte na dostihy". 

Šampionáty 2019

4. 5. 2019  |  18:33

Šampionáty 2019

Finanční podpora šampionů rovinových jezdců sahá víceméně 19 let do minulosti dostihového sportu v ČR. Šampionáty překážkových jezdců s finanční podporou píší historii od roku 2005. Finančně dotované šampionáty trenérů nemají tak dlouhou tradici. Byly nejdříve vyhlašovány zásluhou Asociace českých trenérů a jezdců (dále AČTJ) nejprve jen pro členy této asociace s názvem Maentiva Cup. Primárním kritériem hodnocených jezdců a trenérů je počet vítězství v dostizích v České republice. Jezdečtí a trenérští šampioni byli vyhlašováni na Galavečerech českého turfu.

Měření stavu dráhy v letošní sezóně

26. 4. 2019  |  16:58

Měření stavu dráhy v letošní sezóně

Často diskutovaným tématem v minulých letech byla otázka měření stavu dráhy na jednotlivých závodištích. Jockey Club ČR proto před letošní sezónou ve snaze sjednotit tato měření na všech závodištích přistoupil k vydání Metodiky měření stavu dráhy (jejíž součástí je Protokol stavu měření dráhy) a zároveň i ke kontrole a kalibraci penetrometrů, které se používají k měření stavu dráhy.

KR

29. 3. 2019  |  12:02

Kůň roku podle nových pravidel

Středobodem každého Galavečera českého turfu vyhlášení Koně roku. Jméno vítěze v posledních letech určoval výsledek ankety, v níž hlasovali účastníci dostihového provozu a vybraní odborníci (přesný klíč pro hlasování do ankety Kůň roku 2018 vyšel ve Věstníku ČT 2019/1). Anketa zůstává zachována i pro příští rok, ale po vzoru Cartier Racing Awards, tedy cen pro nejlepší evropské koně, budou nově koně získávat body také za výsledky na dráze.

100 let Československého Jockey Clubu

28. 3. 2019  |  16:13

100 let Československého Jockey Clubu

Na jaře 2019 si české dostihy připomínají důležité výročí. Uplyne 100 let od založení Československého Jockey Clubu, první řídící autority dostihového sportu v samostatné republice, a tím se zároveň završí století soustavných snah o pořádání moderních dostihů na českém území. Základ dostihové tradice, na kterou navazuje současný Jockey Club ČR, byl položen 28. března 1919 v pražském hotelu Saský dvůr. Trvalo ale ještě další rok, než vůbec mohly být odstartovány první československé dostihy. Trojice tradičních závodišť Velká Chuchle, Karlovy Vary a Pardubice se po první světové válce nacházela ve velmi zanedbaném stavu a jen rekonstrukce chuchelské dráhy po pětileté nečinnosti si vyžádala investici ve výši 700 tisíc korun.

Tiskovou konferencí byla zahájena 100. sezóna na území Československa a České republiky

27. 3. 2019  |  15:48

Tiskovou konferencí byla zahájena 100. sezóna na území Československa a České republiky

Očekávání stoupá, dostihová sezóna 2019 v České republice už hodně hlasitě klepe na dveře. Ve čtvrtek 28. března budou uveřejněny přihlášky na úvodní dostihový den, který se uskuteční v neděli 7. dubna na chuchelském závodišti a nabídne dva vrcholy, tradiční Gomba handicap a Velkou dubnovou cenu. Navíc 28. března tomu bude přesně 100 let, co byl v Praze položen základ Československému Jockey Clubu, dostihové autoritě v mladé zemi. O nové sezóně, ale i o historii se hovořilo ve středu okolo poledne na tiskové konferenci v hotelu Paříž.

Jockey Club České republiky si připomene významné jubileum

24. 3. 2019  |  17:40

Jockey Club České republiky si připomene významné jubileum

Základ dostihové tradice, na kterou navazuje současný Jockey Club ČR, byl položen 28. března 1919 v pražském hotelu Saský dvůr. Před 100 lety tak začal vznikat Československý Jockey Club, dostihová autorita v nově vzniklé zemi. V květnu 1919 byl prvním předsedou spolku zvolen vlivný politik a pozdější ministr zemědělství a národní obrany Bohumír Bradáč, který vydržel v čele až do roku 1930.

Sledujte dostihy