Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

EMHF: Výkonný výbor podporuje šíření Black Type dostihů do menších zemí

6. 12. 2019  |  09:25

V polovině listopadu se za účasti českých zástupců v anglickém Winsdoru uskutečnilo tradiční podzimní zasedání Výkonného výboru EMHF (Evropská a středomořská federace dostihových autorit), jejímž členem je i Jockey Club ČR. Na programu jednání, které tentokrát hostila British Horseracing Authority (BHA), byly obvyklé administrativní záležitosti týkající se rozpočtu, placení, respektive v některých případech neplacení členských příspěvků, ale i volby předsedy a místopředsedů tohoto orgánu anebo z našeho pohledu velice zajímavá problematika přidělení Black Type dostihů menším členským zemím EMHF.

EMHF: Výkonný výbor podporuje šíření Black Type dostihů do menších zemí

Na jednání Výkonného výboru byl projednáván materiál předložený členem European Pattern Committee Jasonem Morrisem, ředitelem dostihového provozu HRI, týkající se přidělení Black Type dostihů menším členským zemím. Generální sekretář EMHF Paull Khan k jeho genezi konstatoval, že na srpnovém semináři o plánování a tvorbě struktury dostihové sezóny zástupci některých zemí (včetně České republiky, jejíž zástupci byli též přítomni) vyjádřili názor, že i jediný velký mezinárodně uznávaný dostih by jejich zemím výrazně pomohl při pokusech o zvýšení popularity dostihového sportu, zejména pokud jde o přilákání nových majitelů dostihových koní. Dr. Khan dále obhajoval určité úlevy ve vztahu k získání Listed dostihů pro ty nejzasloužilejší země. Kontrola kvality ratingů by samozřejmě neměla být úplně opuštěna, aby nenastalo nekontrolované šíření a devalvace programu Black type dostihů - nicméně malé množství závodů tohoto druhu by, podle jeho názoru, mohlo být rozloženo do nejprogresivnějších menších dostihových jurisdikcí jako prostředek rozvoje a propagace dostihového sportu po celé Evropě. Pochopitelně za předpokladu, že tyto země a dostihy splňují určité minimální standardy. Dr. Khan ve svém vystoupení de facto proklamoval tezi, že vedle kvality dostihů by IFHA a EMHF měly mít jako hlavní cíl i podporu jejich rozvoje v co největším počtu zemí.

Bylo domluveno, že takový přístup může být relevantní a zvláště prospěšný pro zemi jako je Česká republika. V následné diskuzi Rudiger Schmanns z německého Direktoria navrhl, aby byl neprodleně sestaven ilustrační přehled ratingů z jednoho nebo dvou vrcholných českých dostihů, s tím, že toto téma by následně mělo být projednáno na zasedání European Pattern Committee. Henri Pouret z France Galop tuto myšlenku podpořil, protože umístění některého českého dostihu do části II. tzv. Blue Book by mělo vytvořit podmínky pro to, aby kvalitní koně z tohoto regionu mohli soutěžit o získání statutu Black Type. Will Lambe z hostitelské BHA naopak trval na pečlivém zvážení všech ústupků, tak aby zůstala zachována evropská reputace v oblasti kontroly kvality. Předseda Výkonného výboru Brian Kavanagh konstatoval, že je povzbudivé, že země po celém světě se snaží o zlepšení svých dostihů. Na závěr bylo rozhodnuto, že EMHF doporučí European Pattern Committee, aby tuto koncepci důkladně zvážila.

Mgr. Otakar Nový

předseda Legislativní komise JC ČR

Zpět na výpis