Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Jockey Club připravuje Koncepci dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka

6. 2. 2020  |  12:11

Nově zvolený prezident Jockey Clubu ČR Ing. Josef Bečvář na jednání Rady JC ČR, které se uskutečnilo v pátek 31. ledna 2020, seznámil její členy se záměrem vytvořit „Koncepci dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka do roku 2025, s výhledem do roku 2030“. Tato koncepce by měla být strategickým dokumentem prezentujícím cíle, kterých by Jockey Club ČR chtěl dosáhnout ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu. Ing. Bečvář postupně představil jednotlivé oblasti, ze kterých bude koncepce tvořena, jejich gestory a požádal členy Rady JC ČR o návrhy na členy týmů, které pod vedením jednotlivých gestorů budou materii dané oblasti zpracovávat. Rada JC ČR poté tento návrh jednomyslně schválila.

Jockey Club připravuje Koncepci dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka

KONCEPCE DOSTIHOVÉHO SPORTU A CHOVU ANGLICKÉHO PLNOKREVNÍKA DO ROKU 2025

Oblasti a gestoři:

  • Úvod
  • Historie – Mgr. Martin Cáp
  • Dostihový provoz – Jaroslav Fabris
  • Systém získávání potencionálních zájemců o dostihový sport – Ing. Soňa Froňková
  • Marketing – Mgr. Martin Cáp
  • Legislativní rámec – JUDr. Karin Luftmanová
  • Ekonomická oblast – Ing. Josef Bečvář
  • Pořadatelé – Martin Pecka
  • Oblast trenérů a jezdců – Ing. Oliva Horová
  • Oblast rozhodčích – Markéta Pínová
  • Majitelská sekce – Ing. Václav Luka, ml.
  • Oblast chovu A1/1 – Ing. Andrea Pavlů
  • Aparát Jockey Clubu ČR – Ing. Josef Bečvář

Tato koncepce by měla umožnit lepší prezentaci dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka před orgány státní správy, samosprávami, sponzory, novými potenciálními majiteli, veřejností a podobně. Zpracována by měla být konce března, přičemž v tomto období má Ing. Bečvář v úmyslu svolat otevřené jednání rady JC ČR, na kterém budou zpracované výstupy za účasti jednotlivých gestorů projednány.

Zpět na výpis