Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Kdy plánují začátek zahraniční sousedé?

16. 4. 2020  |  15:03

V souvislosti s uveřejněným článkem ze dne 9. dubna 2020 bychom vám rádi poskytli další informace k situaci „nákaza versus sezóna“.

Vláda ČR projednala 14. dubna harmonogram postupného uvolňování mimořádného opatření. Odkaz na harmonogram uvolňování: https://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/. Nouzový stav v ČR zatím platí do 30. dubna.

V uvedeném harmonogramu uvolňování je zakotveno datum 8. června pro konání hromadných akcí s odstupňovaným počtem účastníků a pro konání kulturních, společenských a sportovních akcí (do 50 osob).

Jockey Club ČR je dle § 5 Plemenářského zákona č. 154/2000 Sb. Uznaným chovatelským sdružením pro plemeno anglický plnokrevník a dle § 7 Plemenářského zákona č. 154/2000 Sb. provádí kontroly užitkovosti, dědičnosti, výkonnostní zkoušky a výkonnostní testy anglického plnokrevníka. Výkonnostní zkoušky nejsou klasickou sportovní, kulturní či společenskou akcí, a proto dále jednáme o dřívějším začátku sezóny s připraveným konceptem běhání za zavřenými dveřmi.

fgfg

Všechny záležitosti (varianty termínových listin, plán opatření pro konání dostihů za zavřenými dveřmi, atd.), které jsou důležité k zahájení sezóny, jsou z části hotové nebo se připravují a postupně budou zveřejňovány.

Jak jsou na tom země, kam nejvíce jezdíme běhat? Oslovili jsme osoby zastupující dostihovou autoritu v dané zemi - aktuální informace ke dni 15. dubna 2020

Francie - Henri Pouret z France Galop – ve Francii není stanoveno finální rozhodnutí, ale pravděpodobně je možný začátek až po 11. květnu, protože prezident Macron prodloužil karanténní opatření právě do 11. května. Dále upozornil, že je pravděpodobné, že čeští koně se nebudou moci účastnit nejméně do konce května dostihů ve Francii.

Německo - Rüdiger Schmanns z Deutscher Gallop – v Německu plánujeme začít 1. května v Hannoveru za zavřenými dveřmi. Vše záleží na rozhodnutí vlády, které bychom mohli znát do poloviny příštího týdne. Koncept běhání za zavřenými dveřmi bude dokončen do konce tohoto týdne. Po konečné finalizaci bude dán na vědomí ostatním dostihovým autoritám. Co se týká českých koní startujících v Německu - momentálně nemáme žádná omezení pro zahraniční účastníky, ale mohla by přijít omezení od vlády.

Slovensko - Ján Valtýni - opatření přijatá krizovým štábem a vládou SR proti šíření koronaviru stále neumožňují pořádání dostihů a doba jejich trvání není momentálně známa. Předpokládaný start dostihové sezóny v květnu se s postupujícím časem jeví jako stále méně pravděpodobný. Závodiště má připravených několik alternativ termínové listiny a propozic se začátkem v červnu, v červenci i v srpnu. Nejpravděpodobnější začátek sezóny dle momentální situace v naší zemi se jeví červen. Jsme v každodenním kontaktu se zahraničními dostihovými autoritami, které jsou v identické situaci jako my. Budeme usilovat o koordinovaný postup zejména ve spolupráci s Českou republikou a s Maďarskem. Rozhodnutí vlád na celostátní a mezinárodní úrovni sice nejsme schopni ovlivnit, jsme však připraveni na ně co nejpružněji reagovat.

Maďarsko - Rezső Szécsi z Magyar Lovaregylet - naše situace je u nás podobná jako v České republice. V podstatě máme hotový hygienický plán pro běhání za zavřenými dveřmi, který ještě detailně rozpracováváme, a také máme připravené tři varianty termínové listiny. Ty počítají se začátkem dostihové sezóny 24. května, 14. června nebo 5. července. Trenéři a majitelé chtějí běhat co nejdříve, ale stále čekáme na reakci vlády, kterou můžeme jen těžko předvídat. V Maďarsku totiž stále platí velmi striktní omezení. 

Polsko - Jakub Kasprzak z Polski Klub Wyścigów Konnych  - pravděpodobný začátek sezóny bude znám až v pátek 17. dubna.

Jak a kdy budou moci čeští trenéři překračovat hranice za účelem účasti v dostizích?

Na základě informace, že od 14. dubna 2020 mohou občané v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí, jsme kontaktovali Ministerstvo vnitra (Odbor azylové a migrační politiky) a bylo nám potvrzeno, že při režimu - vycestování na dobu kratší než 24 hodin nespadáme do výjimek bez nutnosti karantény, nepatříme mezi zaměstnance integrované záchranné služby, ani mezi zemědělce. V současné době při opuštění hranic bez ohledu na dobu strávenou v zahraničí jsme stále v režimu 14 denní povinné karantény při zpětném návratu do země. Přeshraniční výjezdy se ale dále budou upravovat v příštích 14 dnech v reakci na epidemiologickou situaci v sousedních státech.

Přeshraniční výjezdy bude řešit Jockey Club ČR s orgány státní zprávy v příštích 14 dnech.

Přeji všem pevné zdraví a trpělivost.  O dalších informacích k situaci „nákaza versus dostihová sezóna“ vás budeme neprodleně informovat v okamžiku aktuálních změn.

Ing. Martina Krejčí, Ph. D.
generální sekretář JC ČR

Související články

Zpět na výpis