Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

Prohlášení generálního sekretáře Jockey Clubu ČR

13. 7. 2020  |  11:04

Po dlouhém uvažování jsem se rozhodla z vážných osobních důvodů odejít z pozice generálního sekretáře. V mém životě nastaly závažné okolnosti, které mi v současnosti nedovolují řídit sekretariát  Jockey Clubu ČR.

Prohlášení generálního sekretáře Jockey Clubu ČR

Na tomto místě bych ráda poděkovala několika lidem. Děkuji bývalému panu prezidentovi, JUDr. Ing. Jiřímu Charvátovi, že si mě vybral do svého pracovního týmu a mohla jsem na této pozici pracovat šest let. Děkuji současnému panu prezidentovi, Ing. Josefovi Bečvářovi, který se mi snažil maximálně vyjít vstříc v mé složité životní situaci a vždy s velkým pochopením.

Děkuji mým kolegům z Jockey Clubu ČR a nejbližšímu pracovnímu týmu, se kterým jsem měla a mám tu čest pracovat. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla spolupracovat s kolegy, kteří jsou naprosto zapáleni do různých oblastí dostihového sportu.

Zároveň se omlouvám, že tímto krokem způsobím Jockey Clubu ČR nejen pracovní komplikace.

Zůstávám nadále ve všech odborných komisích včetně asociací, v kterých momentálně působím. Nadále budu smluvně spolupracovat s Jockey Clubem ČR na dalších úkolech, v případě, že mi to moje životní situace dovolí.

Děkuji všem za pochopení a přeji hlavně zdraví v dalších měsících.

Ing. Martina Krejčí, Ph. D.
Generální sekretář Jockey Clubu ČR

Zpět na výpis