Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Průměrný počet koní na dostih oproti loňskému jaru stoupl

31. 5. 2019  |  11:06

Negativním trendem posledních let je pokles průměrného počtu startujích koní na dostih. Zvlášť výrazný propad přišel v loňském roce, ale čísla z prvních dvou měsíců aktuální sezóny napovídají, že letos by měl nastat obrat k lepšímu.   

Počet koní v dostizích oproti loňskému roku stoupá

Klesající počet koní na dostih je trend patrný od roku 2013. V roce 2012 sice došlo k nárůstu z 10,05 na 10,44 koní na dostih, ale ten byl způsoben především výrazným úbytkem dostihů, jejichž počet klesl z 539 na 465. Od té doby počet koní na dostih pravidelně klesá s výjimkou roku 2016, kdy byl ovšem nárůst opět způsoben úbytkem dostihů.

Razantní propad nastal v loňském roce. Zatímco v roce 2017 startovalo v průměru 9,17 koně na dostih, loni toto číslo spadlo na 8,46. Ještě výraznější pokles byl patrný v rovinových dostizích, v nichž průměrný počet koní na dostih klesl z 9,44 na 8,5. Zmíněná čísla vyplývají především z klesajícího počtu mladých koní, který se logicky dříve projevil na rovinách. Jejich úbytek dobře ilustrují počty dvouletých koní, kterých v roce 2011 startovalo 195, ale v předchozích třech letech jich bylo maximálně 114. Toto číslo bylo dosaženo v loňském roce, zatímco o rok dříve vyběhlo pouze 103 dvouletků, takže doufejme, že došlo k nastartování rostoucího trendu.

Dostihy v Česku do 31. května

  2018 2019
  roviny překážky celkem roviny překážky celkem
počet dostihů 100 31 131 91 31 122
počet startů 789 262 1051 792 271 1063
počet koní na dostih 7,89 8,45 8,02 8,7 8,74 8,71

Jak ukazuje výše uvedená tabulka, letos počet koní na dostih stoupá. Už nyní jsou čísla vyšší než na konci loňské sezóny. Jaro navíc bývá pravidelně slabší, takže proto v tabulce naleznete srovnání za měsíce duben a květen. Tyto čísla tedy ukazují na ještě výraznější nárůst. Razantně vzrostl především průměrný počet koní v rovinových dostizích, ovšem k tomu je nutné dodat, že na tomto srovnání se výrazně podepisuje úbytek dostihů. Nicméně přestože se ve sledovaném období odběhlo o 9 rovinových dostihů méně, stoupl, byť jen mírně, i celkový počet startů.

Výraznější závěry samozřejmě budeme moct činit až na konci sezóny. Dosavadní čísla jsou každopádně pozitivní.

Jaroslav Fabris
předseda Rovinové komise JC ČR

Zpět na výpis