Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Šampionáty 2019

4. 5. 2019  |  18:33

Finanční podpora šampionů rovinových jezdců sahá víceméně 19 let do minulosti dostihového sportu v ČR. Šampionáty překážkových jezdců s finanční podporou píší historii od roku 2005. Finančně dotované šampionáty trenérů nemají tak dlouhou tradici. Byly nejdříve vyhlašovány zásluhou Asociace českých trenérů a jezdců (dále AČTJ) nejprve jen pro členy této asociace s názvem Maentiva Cup. Primárním kritériem hodnocených jezdců a trenérů je počet vítězství v dostizích v České republice. Jezdečtí a trenérští šampioni byli vyhlašováni na Galavečerech českého turfu.

Šampionáty 2019

Něco málo z historie

Od roku 2000 vyhlašoval Jockey Club ČR ve spolupráci firmou Martin Tour šampionát rovinových jezdců MARTIN TOUR CUP. Poslední ročník tohoto šampionátu byl vyhlášen v roce 2015. Garantovaná částka každý rok činila minimálně 100 000 Kč.

Od roku 2005 vyhlašoval Jockey Club ČR ve spolupráci firmou EŽ Praha šampionát překážkových jezdců POHÁR ELEKTRIZACE ŽELEZNIC. Poslední ročník tohoto šampionátu byl vyhlášen v roce 2015. Garantovaná částka každý rok činila minimálně 50 000 Kč.

V mezidobí, kdy oficiální trenérské šampionáty byly hodnoceny nikoliv podle počtu vítězství, ale podle bodového systému, vznikl zásluhou AČTJ ve spolupráci s firmou Maentiva finančně dotovaný trenérský šampionát s názvem MAENTIVA CUP hodnocený podle počtu vítězství. V roce 2010 pro rovinové trenéry s celkovou dotací 100 000 Kč a v roce 2012 i pro trenéry překážkové se stejnou dotací.

Od roku 2016 vyhlašuje Jockey Club ČR ve spolupráci firmou Lázně Poděbrady šampionát rovinových jezdců LÁZNĚ PODĚBRADY CUP. Od roku 2016 do 2018 byla umístěným rovinovým jezdcům vyplacena částka v celkové výši 300 000 Kč.  

Od roku 2016 do 2017 vyhlašoval Jockey Club ČR ve spolupráci s Dostihovým spolkem Josefa Váni šampionát překážkových jezdců POHÁR JOSEFA VÁNI. V tomto období byla umístěným překážkovým jezdcům vyplacena částka v celkové výši 200 000 Kč. V roce 2018 se k Dostihovému spolku Josefa Váni přidala firma Trebitsch česká whisky, která sponzorovala umístěné překážkové jezdce částkou 50 000 Kč a spolu s Jockey Clubem ČR, který zvýšil částku o dalších 50 000 Kč bylo vyplaceno překážkovým jezdcům dohromady 100 000 Kč. 

Od roku 2016 vyhlašuje Jockey Club ČR ve spolupráci firmou Nutrin šampionát rovinových a překážkových trenérů NUTRIN CUP. Od roku 2016 do 2018 byla umístěným rovinovým a překážkovým trenérům vyplacena částka v celkové výši 360 000 Kč.  

Rok 2019

V roce 2019 jsou zatím vyhlášeny dva oficiální honorované šampionáty. V současné době probíhají jednání se sponzorem šampionátu překážkových jezdců.

Oficiální šampionát rovinových jezdců - Jockey Club ČR ve spolupráci se společností Lázně Poděbrady a. s. vyhlašují IV. ročník oficiálního šampionátu - LÁZNĚ PODĚBRADY CUP 2019.

Tab. č. 1: Rozdělení finančních dotací pro vítěze a umístěné rovinové jezdce

Vítěz

50 000 Kč

Druhé místo

30 000 Kč

Třetí místo

20 000 Kč

 

 

 

 

 

Lázně Poděbrady, a.s. patří mezi největší středočeské lázně. Od roku 1908 léčí nemoci srdce, cukrovku nebo pohybové ústrojí. Lázně nabízí také wellness, víkendové, nebo seniorské pobyty v pěti hotelích. 

Oficiální šampionát rovinových a překážkových trenérů - Jockey Club ČR ve spolupráci s firmou NUTRIN s. r. o. vyhlašují IV. ročník oficiálních trenérských šampionátů na rovinách a překážkách - NUTRIN CUP 2019.

 Tab. č. 2: Rozdělení finančních dotací pro vítěze a umístěné rovinové trenéry

Vítěz

50 000 Kč

Druhé místo

30 000 Kč

Třetí místo

20 000 Kč

 

 

 

 

 

Tab. č. 3: Rozdělení finančních dotací pro vítěze a umístěné překážkové trenéry

Vítěz

50 000 Kč

Druhé místo

30 000 Kč

Třetí místo

20 000 Kč

 

 

 

 

 

Společnost NUTRIN s.r.o.se zabývá vývojem, výrobou a distribucí kvalitních krmiv pro zvířata s vyšší přidanou hodnotou. V produktovém portfoliu tak naleznete krmiva pro koně, psy, drobné hlodavce, ptáky, akvarijní ryby, želvy, leguány či jezírkové ryby. Prioritou NUTRIN je výživa zvířat zaručující jejich dlouhý a zdravý život. Krmiva neobsahují sóju, palmový olej, barviva, konzervanty či umělá zchutňovadla.

Krmiva pro koně NUTRIN Equine tvoří ucelenou řadu, která pokrývá požadavky většiny koní se zřetelem na jejich zdravotní stav, plemeno a zátěž. Spolu s neomezeným přístupem k senu zajistí potřebnou kompletní výživu.

Změny oproti roku 2018

Šampioni budou poprvé v historii slavnostně vyhlášeni na Večeru jezdeckých a trenérských šampionů v Praze – Velké Chuchli dne 9. 11. 2019. O podrobnostech tohoto večera Vás budeme průběžně informovat.

Rádi bychom Vás informovali, že firma Nutrin oproti předešlým rokům nezařadila do svého darovacího plánu krmivo pro trenéry k převzetí, ale navýšila finanční dotaci ze 120 000 Kč na 200 000 Kč, za to bychom rádi zvláště poděkovali.

Poděkování

Na tomto místě patří poděkování za Jockey Club ČR bývalým sponzorům firmě Martin Tour a EŽ Praha za dlouholeté sponzorování jezdeckých šampionátů. Poděkování patří i sponzorovi šampionátu překážkových jezdců Dostihovému klubu Josefa Váni a firmě Trebitsch česká whisky.

Dále děkujeme současným sponzorům – firmě Lázně Poděbrady a firmě Nutrin Cup.

Ing. Martina Krejčí, Ph. D.
generální sekretář JC ČR

Související články

Zpět na výpis