Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Smlouvy o zajištění dostihového provozu a termínová listina na rok 2020

22. 8. 2019  |  16:53

V úterý 20. srpna probíhalo v salonku Epsom na tribuně pražského závodiště jednání s pořadateli dostihů. Program jednání obsahoval tyto body: návrh termínové listiny na sezónu 2020, smlouvy o zajištění dostihového provozu, návrhy na rozdělení 30 % dotačního titulu a připomínky, které jsou určeny pro pořadatele z dostihových zpráv, supervizí a protokolů o uznání dostihových drah.  

Smlouvy o zajištění dostihového provozu a termínová listina na rok 2020

Prezident Jockey Clubu ČR Dr. Charvát přivítal přítomné pořadatele a zdůraznil důležitost tohoto jednání, které bude jedno z nejzásadnějších pro dostihový provoz v příštích letech. Nastínil možné způsoby financování dostihového provozu v nadcházejícím období a v této souvislosti poukázal na význam návrhu nové smlouvy o zajištění dostihového provozu, protože tento rok končí platnost stávajících smluv o zajištění dostihového provozu, uzavřených na období 1. ledna 2017 – 31. prosince 2019.

Základní změny oproti dosud platným smlouvám:

  • dlouhodobé (na čtyři roky – do roku 2023)
  • fixování maximální výše poplatků – zůstávají 4 %
  • inkorporování části o postoupení vysílacích práv Jockey Clubu ČR (důležité zejména z hlediska prodeje vysílacích práv sázkovým společnostem do ciziny)
  • Jockey Club ČR bude jediným subjektem oprávněným ve věcech dostihového provozu (dotace apod.) jednat s orgány státní správy (ostatní by tak případně měli činit pouze s jeho vědomím)

Výsledkem jednání s pořadateli jsou již dvě smlouvy podepsané, sedm smluv těsně před podpisem a dvě smlouvy ještě vyžadují další jednání. Rádi bychom jménem Jockey Clubu ČR poděkovali všem pořadatelům za vstřícnost a práci na jednotlivých bodech těchto smluv.

Dále byl předložen návrh termínové listiny předsedou rovinové komise Jaroslavem Fabrisem. Na základě vyjádření jednotlivých pořadatelů byl tento návrh upraven do podoby, o níž se v následujících týdnech povedou další jednání. Pozitivní zprávou je, že drtivá většina pořadatelů má v plánu minimálně zachovat stejný počet dostihových dnů jako v aktuální sezóně. Celkově by mělo dojít k mírnému nárůstu dostihových dnů. Konečná podoba termínové listiny se bude schvalovat na jednání Rady JC ČR v druhé polovině října.

Co se týká rozdělení 30 % rozdělení dotací v rámci dotačního programu: 2. A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat - předmět dotace: 2. A. e. 2. b. – podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka, tak bylo pořadateli schváleno rozdělení podle počtu dostihů (toto kritérium je stejné od roku 2014).

V budoucnosti pravděpodobně bude nutné zvažovat podporu závodištím na spotřebu vody. Nejen v letních měsících (červenec, srpen), v současnosti se už jedná i o květen a červen, kdy teploty přesahují 30 °C, musíme zajistit kontinuitu dostihového provozu. Tato kontinuita musí jít ruku v ruce s vhodným terénem pro výkon anglického plnokrevníka a s bezpečností pro jeho pohybový aparát. Pořádání dostihů v tomto období by se měly zhostit především ty závodiště, které mají vybudovaný závlahový systém.

V závěru byli pořadatelé seznámeni s podněty dostihových komisí a supervizorů, které by měly vést ke zlepšení fungování technického zázemí závodišť. 

Ing. Martina Krejčí
generální sekretář JC ČR

Foto: Archiv TMM

Zpět na výpis