Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Valné shromáždění v Oslu

24. 5. 2019  |  14:23

Ve čtvrtek 6. května 2019 se na závodišti Ovrevoll v norském Oslo uskutečnilo Valné shromáždění Evropské a středomořské federace dostihových autorit (EMHF), jejímž členem je i Jockey Club České republiky. Příští Valného shromáždění se bude konat v roce 2020 – Polsko, v roce 2021 – Dánsko.

Jednání Valného shromáždění zahájila prezentace norského Jockey Clubu o dostizích v Norsku. Následovalo schválení zápisu z minulého Valného shromáždění, které se před rokem uskutečnilo v Athénách a shrnutí závěrů z jednání Výkonného výboru EMHF (8. – 9. září Praha).

Valné shromáždění v Oslu

Následoval blok týkající se otázek vnitřního fungování EMHF. Nejdůležitějším bodem této části jednání Valného shromáždění byla volba členů Výkonného výboru, kterým vypršelo volební období.

Výkonný výbor EMHF je devítičlenný. Stanovy říkají, že po jednom zástupci mají vždy Francie, Velká Británie a Irsko, zatímco ostatní členské země se podělí o zbývajících šest míst, přičemž mezi nimi musí být alespoň jeden zástupce z tzv. dalších evropských zemí (mimo EU) a alespoň jeden zástupce z tzv. středomořských států.

Mandát letos vypršel celkem šesti členům Výkonného výboru, kteří se ucházeli o znovuzvolení, zatímco paní Helenu Gärdner zastupující Švédsko, která v únoru na svůj post rezignovala, protože ukončila pracovní poměr u švédského Jockey Clubu a odešla pracovat do klusáckého sektoru, na kandidátce nahradila zástupkyně norské dostihové autority Liv Kristiansen.

Nově zvolený výkonný výbor má toto složení:

Brian Kavanagh (Irsko), Behcet Homorlu (Turecko – další evropské země), Omar Skalli (Maroko – středomořské země), Rudiger Schmanns (Německo – země EU), Will Lambe (Velká Británie), Henri Pouret (Francie), Martina Krejčí (Česká republika – země EU), Jonathan Perree (Normanské ostrovy – další evropské země) a Liv Kristiansen (Norsko – další evropské země).

Následovala část jednání věnovaná regulaci dostihového provozu, ve které byly projednávány materiály týkající ze změn Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách (IABRW) a zprávy z jednotlivých komisí: z European Pattern Committe, European Horserace Scientific Liaison Committecientific, Europaen Racing Medical Officers Committee a European and African Stud Book Committee. Součástí této části byly i prezentace Simona Coopera týkající se genového dopingu a projektu elektronických průkazů koní.

Velice zajímavá byla část jednání věnovaná činnosti Komise pro Evropskou unii (European Union Committee), která obsahovala projednání zprávy o její činnosti v uplynulém roce a materiálu věnujícímu se problematice zajištění zlepšení státního financování dostihového provozu a roli EMHF při jeho zajišťování. Této problematice se v příštích dnech budeme věnovat v samostatném článku.

Dále jednání pokračovalo projednáním zprávy Komise pro harmonizaci pravidel dostihového provozu (Rules Committee), programu seminářů a vzdělávacích aktivit.

Závěrečnou část oficiálního jednání tvořilo projednání zpráv o situaci v dostihovém provozu v jednotlivých členských zemích a dopolední část jednání uzavřely prezentace Branta Dunshey (BHA) o Hrozbách ilegálního sázení pro členské země EMHF a Denise Egana (HRI) věnovaná problematice zdraví a bezpečnosti jezdců.

Odpoledne následovala přednáška Hanse Petera Eriksena (NJC) věnovaná pravidlů pro používání bičíku v Norsku a blok přednášek organizovaný Iternational Forum for the Aftercare of Racehorses věnovaný otázkám využití dostihových koní po ukončení kariéry.

Jak bylo naznačeno u problematiky Evropské unie nejzajímavějším tématům projednávaným na Valném shromáždění se budeme věnovat v samostatných materiálech.

 

Ing. Martina Krejčí, Ph. D.

generální sekretář JC ČR

 

Foto: Archív JC ČR

Zpět na výpis