Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

Vyjádření Jockey Clubu ČR k události ve Slušovicích dne 27. 6. 2020

29. 6. 2020  |  16:00

Jockey Club České republiky vyjadřuje své politování nad nešťastnou událostí, k níž došlo při dostihovém dni 27. 6. 2020 ve Slušovicích. Přímo při dostizích museli být utraceni tři koně, dva v rovinovém dostihu a jeden kůň v překážkovém dostihu. Jedná se o incident, který je velice nepříjemný pro všechny zúčastněné, v první řadě pro majitele koní a také pro přítomné diváky a veřejnost, která okolnosti tohoto případu sledovala v médiích.

Vyjádření Jockey Clubu ČR k události ve Slušovicích dne 27. 6. 2020

Připravenost každého pořadatele před zahájením dostihové sezóny je vždy podrobena kontrole inspektora, který sepisuje ZÁPIS O UZNÁNÍ A KATEGORIZACI ROVINOVÉ A PŘEKÁŽKOVÉ DRÁHY, jenž je zveřejněn na webových stránkách Jockey Clubu ČR.  Během sezóny jsou pak jednotlivé dostihové dráhy kontrolovány lokálními inspektory. Kontrolují mimo jiné i technické zabezpečení pro nakládání se zraněnými, resp. fatálně zraněnými koňmi. V praxi to znamená, že se prověřuje, zda jsou k dispozici všechny nezbytné pomůcky pro zacházení s fatálně zraněnými koňmi a zda je zajištěn jejich neprodlený odvoz v souladu s welfare koní. Dle inspektora, který dostihovou dráhu ve Slušovicích přebíral dne 25. 6. 2020, a dle dostihové komise, v jejímž čele působil Ing. Jan Vaňourek, nemáme žádné informace, že by dráha nebyla způsobilá pro dostihový den 27. 6. 2020.

I když pořadatelé dostihů udělají všechno pro to, aby závodní dráha byla perfektně připravená, nikdy nelze zcela zaručit, že všichni startující koně dostih ve zdraví dokončí. Hlavním cílem Jockey Clubu ČR a pořadatele musí být v první řadě zajištění bezpečnosti jezdců a koní, jejichž nezbytnou podmínkou je důkladné dodržování všech kontrolních mechanismů.

Jockey Club ČR se oficiálně distancuje od výroků pořadatele dostihů ve Slušovicích Mgr. Karlacha zveřejněných v médiích a na webových stránkách Dostihy Slušovice. Tvrzení, že četná zranění koní mohou být způsobena nevhodným tréninkem, jehož vlivem jsou koně náchylní k únavovým zlomeninám, jsou v souvislosti s touto událostí zavádějící a dezinformační. A to nejen z toho důvodu, že letos do 27. 6. proběhlo již sedm dostihových dní, během nichž k žádným podobným událostem nedošlo.

Jockey Club ČR nyní podnikne kroky, aby k podobným politováníhodným událostem nedocházelo, a zároveň podá podnět Pořádkové komisi JC ČR, aby prošetřila, zda při dostihovém dni 27. 6. 2020 byly dodrženy všechny povinnosti vyplývající z Dostihového řádu.

 

Ing. Josef Bečvář

prezident Jockey Clubu ČR

Zpět na výpis

Sledujte dostihy v TV