Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Změny v metodice zkoušek startů z boxů

31. 3. 2020  |  14:40

Na jednání Rady JC ČR dne 28. 2. 2020 byl schválen Metodický pokyn k provádění zkoušek koní ze způsobilosti ke startu z boxů. Tento dokument doznal oproti své podobě z minulých let několika změn, s nimiž bychom vás rádi seznámili.

Změny v metodice zkoušek startů z boxů

Pro trenéry je nejvýraznější změnou, že zkouška musí být provedena před termínem OSK. Tako změna vyšla z návrhu Asociace českých trenérů a jezdců a stejně jako ostatní schválené změny by měla přispět k hladšímu průběhu zavádění koní do startovacích boxů. Dosud se totiž stávalo, že i když zkouška neproběhla zcela bezproblémově, ale kůň už byl oznámen na OSK, tak vynaložené náklady na startovné často byly rozhodujícím důvodem, proč se s tímto koněm přesto pokusit o start. V lepším případě trenér/majitel takového koně škrtnul (případně kůň zkoušku úspěšně neabsolvoval), ovšem pokud se jednalo o dostih, u něhož byl počet oznámených koní na OSK vyšší než počet boxů, připravil tak o možnost startu jiného koně.

V praxi tato změna znamená, že trenér koně, který ještě neabsolvoval start ze startovacích boxů, musí před termínem OSK doručit na Jockey Club ČR vyplněný a oprávněnou osobou potvrzený formulář o provedení zkoušky startu z boxů. Tento formulář naleznete na webu dostihyjc.cz v sekci Dokumenty – Formuláře. Formulář stačí doručit elektronickou formou, to znamená ofocený nebo oskenovaný na emailové adresy pracovníků úseku dostihového provozu (Yanv5efc-onjGK8g%mvraW7r; 18oBZc4WH_BC-7.qT-M).

Protože změny v Metodickém pokynu k provádění zkoušek koní ze způsobilosti ke startu z boxů byly zveřejněny ve Věstníku ČT č. 7/2020, který vyšel dne 19. 3. 2020, tak předchozí odstavec se plně nevztahuje na koně, kteří sice neabsolvovali start ze startovacích boxů, ale zkoušku absolvovali před zmíněným datem. U takovýchto koní není třeba vyplňovat formulář o provedení zkoušky, ovšem před termínem OSK je potřeba doručit na Jockey Club ČR ofocené nebo oskenované potvrzení o provedení zkoušky z průkazu koně.

Z návrhu Asociace českých trenérů a jezdců také vychází změny oprávněných osob, které mohou provádět zkoušky startu z boxů. Na místech, kde to není nutné, tedy konkrétně na závodištích kategorie A nebo B, totiž nově neprovádí zkoušky ze startovacích boxů aktivní trenéři. Důvodem je co nejvíce omezit případy, kdy trenér uděluje potvrzení o absolvování zkoušky svému svěřenci. Stejně tak přezkoušení startu z boxů neprovádí žádný aktivní trenér.

Za upozornění také stojí skutečnost, že i když jsou jednotlivé oprávněné osoby uvedeny u konkrétních schválených míst ke konání zkoušky, zkoušku mohou provést na kterémkoliv ze schválených míst. Výjimku tvoří přezkoušení. To provádí pouze čtveřice oprávněných osob na místech uvedených u jejich jména. Všechna tato místa jsou dostihovými závodišti, aby přezkoušení lépe simulovalo podmínky skutečného dostihu a po jeho úspěšném absolvování tedy existoval předpoklad, že kůň do boxů vstoupí i před dostihem. Dodejme, že přezkoušení startu z boxů je zpoplatněno částkou 1.300 Kč včetně DPH, jejímž plátcem ve prospěch provozovatele boxů je trenér koně.

Jaroslav Fabris

foto: Archiv Jockey Clubu ČR

Související články

Zpět na výpis