Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

Zřízení Nadačního fondu Jockey Clubu ČR

17. 8. 2020  |  15:18

Ještě před propuknutím pandemie koronaviru Covid-19 na jednání Rady Jockey Clubu letos v lednu inicioval prezident Jockey Clubu ČR Ing. Josef Bečvář vznik nadačního fondu na podporu dostihů a dostihových koní, ze kterého by bylo možné podporovat koně po kariéře, zraněné koně či jezdce atd. Pandemie, která od března zásadním způsobem ovlivnila život nejen v naší zemi, zpomalila i proces založení tohoto fondu, ale nyní již můžeme oznámit, že Nadační fond Jockey Clubu ČR byl zřízen a je připraven fungovat.

Zřízení Nadačního fondu Jockey Clubu ČR

Účelem tohoto nadačního je podporovat dostihový sport a jeho stávající, bývalé i potencionální účastníky, zejména děti a mládež se zájem o dostihy a dostihové ježdění, sociálně potřebné, nemocné a handicapované osoby, popřípadě osoby v tíživé životní situaci. Nadační fond bude podporovat projekty přispívající k rozvoji a zlepšování podmínek dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka v České republice. Nadační fond nebude poskytovat nadační příspěvky na podnikatelské či politické účely.

Orgány nadačního fondu jsou Správní  rada a revizor. Členy Správní rady jsou Ing. Josef Bečvář, JUDr. Ing. Karin Luftmanová a Martin Liška. Revizorem je paní JUDr. Jana Fialová.

O poskytování příspěvků z prostředků fondu bude rozhodovat Správní rada, v případě částek převyšujících sumu 20 000,- Kč bude nutný souhlas Rady JC ČR.

Příspěvky do Nadačního fondu Jockey Clubu ČR je možné poukazovat na účet 123-2242620287/0100.

Informace o způsobu podávání žádostí o příspěvek z fondu budou zveřejněny na webových stránkách JC ČR.

Jménem Jockey Clubu ČR děkujeme za zaslané příspěvky.

foto: archiv JC ČR

Zpět na výpis