Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Archiv

Změny v metodice zkoušek startů z boxů

31. 3. 2020  |  14:40

Změny v metodice zkoušek startů z boxů

Na jednání Rady JC ČR dne 28. 2. 2020 byl schválen Metodický pokyn k provádění zkoušek koní ze způsobilosti ke startu z boxů. Tento dokument doznal oproti své podobě z minulých let několika změn, s nimiž bychom vás rádi seznámili.

Co se narodilo v plnokrevném chovu v roce 2019

27. 3. 2020  |  17:57

Co se narodilo v plnokrevném chovu v roce 2019

V posledních letech je ze strany chovatelů a především potenciálních majitelů cítit značná skepse vůči domácím odchovancům. Pravděpodobně je to také jeden z faktorů, proč se náš chov plnokrevníka dosti zredukoval. Je pravdou, že vzhledem k poměrně „nízké“ heritabilitě dostihové výkonnosti (někteří autoři uvádějí například pouze rozmezí koeficientu mezi 0,3 – 0,4) je nasnadě, že šlechtění plnokrevníka se neobejde bez patřičného kvantitativního základu, tedy dostatečně početného chovného materiálu. A samozřejmě rovněž neplatí, že by pouze výkonností nejkvalitnější klisny měly produkovat nejlepší potomky. Přesto si zde dovolím alespoň letmý pohled na domácí stádo, resp. na jeho produkci v roce 2019, z hlediska kvalitativních předpokladů ve vztahu k dostihové výkonnosti klisen. Ač do naší populace přibylo pouze 167 registrovaných plnokrevných hříbat (a z toho navíc část z nich se pouze narodila na našem území klisnám zahraničních majitelů během dočasného pobytu), není zde možno zmínit všechny, prosím tedy chovatele, aby si nebrali osobně, že zde jejich odchovanci nejsou uvedeni. Rovněž zde neuvádím potomky „našich“ plemeníků, kteří se narodili v zahraničí.

Boj s koronavirem pokračuje – zrušený duben

25. 3. 2020  |  16:44

Boj s koronavirem pokračuje – zrušený duben

V souvislosti s uveřejněným článkem ze dne 18. března 2020 bychom vám rádi poskytli další informace k situaci „nákaza versus sezóna“.

Jak může ovlivnit koronavirus dostihovou sezónu 2020?

18. 3. 2020  |  12:36

Jak může ovlivnit koronavirus dostihovou sezónu 2020

Už skoro měsíc se každého z nás dotýká nákaza koronavirem COVID-19, která přišla do Evropy z hlavního města čínské provincie Wu-chan. Vláda vyhlásila dne 12. března od 14:00 NOUZOVÝ STAV na dobu 30 dnů, tj. do 12. dubna 2020. Další opatření, které následovalo, bylo rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest s účinností od 16. března 2020 od 0:00 do 24. března 2020 do 6:00.

Fotogalerie z cheltenhamského Festivalu

16. 3. 2020  |  12:21

Fotogalerie z cheltenhamského Festivalu

Atmosféru letošního cheltenhamského Festivalu si můžete vychutnat prostřednictvím fotogalerie jejímž autorem je Jan Žid.

Cheltenham 2020

15. 3. 2020  |  09:20

Cheltenham Festival 2020

Každý rok v první polovině března se pozornost dostihového světa a zejména toho překážkového na čtyři dni upře do lázeňského městečka Cheltenham, v jehož blízkosti leží závodiště Prestbury Park, které v tomto období hostí mimořádnou událost – překážkový Festival. Vztah nejen britských turfmanů k tomuto mítinku výstižně ilustroval slogan, který jeden z hlavních sponzorů čtvrtečního dne, sázková společnost Paddy Power, nechal umístit na zábradlí na ochozu kolem paddocku „Kids have Christmas, we have Cheltenham“ čili Děti mají vánoce, my máme Cheltenham. Tento vztah dokumentovaly i každodenní návštěvy, které navzdory hrozbě koronaviru Covid-19, nijak výrazně nezaostávaly za minulými lety, celkově letos přišlo jen o necelých 15 000 diváků méně než při loňské rekordní návštěvě čítající 266 557 diváků. Prevence proti této nákaze na závodišti nebyla nijak okázalá, ale všudypřítomná, minimálně v podobě nádržek s desinfekcí, instrukcí k mytí rukou na toaletách nebo portýra u dveří do tiskového střediska, který nikomu takřka nedovolil sáhnout na kliku – na druhou stranu, za celé čtyři dni jsem nepotkal nikoho, kdo by se po areálu pohyboval s nasazenou rouškou.

Změny v dostihové legislativě pro rok 2020

13. 3. 2020  |  09:26

Změny v dostihové legislativě pro rok 2020

Stejně jako před každou dostihovou sezónou i letos došlo k úpravám předpisů upravujících dostihový provoz, tj. Dostihového řádu a Doplňujících ustanovení. Změn schválených Radou JC ČR tentokrát nebylo mnoho a v tomto článku přinášíme jejich stručný přehled.

Začíná připouštěcí sezóna 2020

13. 2. 2020  |  11:20

Začíná připouštěcí sezóna 2020

Tuto sobotu, tedy 15. února opět začíná připouštěcí sezóna v chovu anglického plnokrevníka v České republice. 

Jockey Club připravuje Koncepci dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka

6. 2. 2020  |  12:11

Jockey Club připravuje Koncepci dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka

Nově zvolený prezident Jockey Clubu ČR Ing. Josef Bečvář na jednání Rady JC ČR, které se uskutečnilo v pátek 31. ledna 2020, seznámil její členy se záměrem vytvořit „Koncepci dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka do roku 2025, s výhledem do roku 2030“. Tato koncepce by měla být strategickým dokumentem prezentujícím cíle, kterých by Jockey Club ČR chtěl dosáhnout ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu. Ing. Bečvář postupně představil jednotlivé oblasti, ze kterých bude koncepce tvořena, jejich gestory a požádal členy Rady JC ČR o návrhy na členy týmů, které pod vedením jednotlivých gestorů budou materii dané oblasti zpracovávat. Rada JC ČR poté tento návrh jednomyslně schválila.

Klasických přihlášek nejvíce za poslední čtyři roky

30. 1. 2020  |  16:28

Klasických přihlášek nejvíce za poslední čtyři roky

Do pětice klasických dostihů se sešlo 181 přihlášek, což je nejvíce za poslední čtyři roky. V podobných intencích se každopádně pohyboval počet přihlášek i v letech 2017 (177 přihlášek) a 2019 (173 přihlášek), takže číslo z roku 2018 (141 přihlášek) zůstává ojedinělým propadem. Výrazně se nemění ani počty přihlášených koní do jednotlivých dostihů. Největší zájem tedy zůstává o St Leger, který loni premiérově vystřídal České derby v pozici nejpopulárnější klasiky.