Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Dostih s prodejními podmínkami v Mostě

9. 10. 2018  |  14:55

Součástí dostihového dne 20. října v Mostě bude dostih s prodejními podmínkami. Prodejní dostihy patří například ve Francii k pilířům dostihového provozu, ale u nás se žádný dlouhá léta neuskutečnil. Na následujících řádkách k němu proto přinášíme základní informace.

Dostih s prodejními podmínkami v Mostě

Prodejní dostihy jsou cestou, jak podpořit trh s koňmi. Zvlášť na konci sezóny prochází složení dostihových stájí obměnou, a protože se v Česku nekoná žádná dražba, mnoho možností, jak koně nabídnout k prodeji nebo naopak koupit nového, není. Právě proto byl za termín prvního dostihu s prodejními podmínkami zvolen 20. říjen.  

Konkrétní propozice dostihu s prodejními podmínkami naleznete na webu dostihyjc.cz. Podle ní se může dostihu zúčastnit jakýkoliv tříletý a starší kůň, kteří splňuje podmínky dané Dostihovým řádem a Doplňujícími ustanoveními, ale samozřejmě s tím, že po dostihu může být zakoupen. Od minimální ceny, za kterou může být kůň po dostihu zakoupen, se odvíjí i jím nesená hmotnost. Platí přitom pravidlo, že čím vyšší částku majitel za koně požaduje, tím vyšší hmotnost kůň ponese. Kvůli výpočtu hmotnosti je tedy potřeba minimální cenu koně nahlásit už při podávání přihlášek. Zúčtovací centrum zatím na prodejní dostihy není zařízené. Jeho prostřednictvím je tedy možné koně přihlásit, ale zároveň je potřeba před uzávěrkou přihlášek informovat JC ČR o požadované ceně za koně (kontakt: Jaroslav Fabris - email: fabris@dostihy.cz, mobil: +420 725 934 324).     

V den dostihu bude v prostoru vážnice umístěna schránka, do níž budou zájemci o koupi koní vkládat na připravených formulářích své nabídky. Ty mohou vkládat nejpozději 10 minut po oficiálním schválení dostihu. Poté bude obsah této schránky zveřejněn. Pokud se na jednoho koně sejde více nabídek, novým majitelem koně se stává zájemce, jehož nabídka byla nejvyšší. Kůň totiž v dostihu startuje s minimální cenou, za níž ho lze zakoupit, ale pokud chce zájemce o koně zvýšit své šance na jeho získání, může nabídnout vyšší částku.

Pro prodávajícího v takovém případě platí, že obdrží plnou cenu koně uvedenou na přihláškách plus polovinu rozdílu mezi touto částkou a skutečnou cenou koně. Zbytek získá pořadatel. Stávající majitel si po dostihu může koně „chránit“ vlastní nabídkou, ale i v takovém případě platí, že rozdíl mezi cenou koně uvedenou na přihláškách a skutečnou cenou koně získává pořadatel. O koně se mohou ucházet pouze zájemci, kteří disponují příslušnou sumou na Zúčtovacím centru nebo mají částku v hotovosti.      

Detailní informace o pořádání dostihů s prodejními podmínkami naleznete v Dostihovém řádu (§§ 194 až 211) a také v Doplňujících ustanoveních (čl. 21 a 22).

Jaroslav Fabris

Zpět na výpis