Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Dostihy v médiích: 1300 výstupů v roce 2018

11. 1. 2019  |  08:06

Objevují se dostihy v médiích často? Víme o přímých televizních přenosech a záznamech, ale o rozhlasových výstupech, stejně jako o těch v tištěných médiích nebo na internetu už tolik ne. V průběhu listopadu jsme oslovili zástupkyni firmy Monitora s žádostí o zjištění, kolik je mediálních výstupů o českých dostizích.

Její první odpověď zněla velmi mnoho. I přes upřesnění vyhledávaných slov a další doplnění zjistíte, že jich opravdu není málo. Hrubý výběr mluví o 4600 příspěvcích, ale na velkých tenisových turnajích hrají české hráčky často spolu, a tak sportovní novináři často používají slovní spojení české derby právě pro duely českých tenistek. Tím počet výstupů roste, i když se o koních nepíše.

Velká pardubická je skutečně společenským fenoménem, a tak slovní spojení „jako koně ve Velké pardubické“ nebo něco podobného se objevuje v různých typech článků poměrně hojně. V televizním programu také velmi často najdete zmínku o Velké pardubické, ať už jde o ohlédnutí za jednotlivými ročníky, kvalifikace a podobně, a tak odkazy na stránky různých televizních magazínů nebo programů jsou velmi časté a počty výstupů se tak dále navyšují. Navíc pardubické závodiště nehostí jen dostihy, ale také jiné koňské akce, o kterých je referováno.

Následoval dlouhý a podrobný rozbor všech vygenerovaných článků, rozhlasových a televizních reportáží. Výsledek je přesto velmi zajímavý, na 1300 mediálních výstupů s tématem českých dostihů od 1. ledna do 12. prosince 2018. Navíc články z regionálních deníků se často opakují. Stejný materiál vyjde ve Svitavském, Pardubickém, Chrudimském a jiných denících. V tomto případě došlo k započítání článku pouze jedenkrát. Netýká se to jen Pardubic, ale i Prahy a dalších regionů. Duplicita se objevuje i u rozhlasových pořadů. Jeden pořad je vysílán na jedné ze stanic Českého rozhlasu a další se objeví na jedné nebo dvou dalších stanicích. Příklad z nedávné minulosti? Reportáž o pořadateli netolických dostihů Karlu Kučerovi. Ta se objevila na třech různých stanicích Českého rozhlasu.

Nemusíte být velký znalec tuzemských médií a odhadnete, že nejvíce výstupů najdeme v první polovině října okolo Velké pardubické. V říjnových statistikách jsme našli více než 470 mediálních výstupů s různými dostihovými tématy, od rozborů šancí jednotlivých koní, po výsledek dostihu a samozřejmě také smrt na Velkém Taxisově příkopu. V souvislosti s Velkou pardubickou mě překvapilo, kolikrát se v letošním roce v různých médiích objevilo téma jediné ženské vítězky Laty Brandisové. Velký článek přinesl i časopis pro ženy Vlasta.

Velká pardubická je celostátní fenomén, ale jednotliví muži v sedle jsou regionálními celebritami. V tomto žebříčku vede zřejmě Marek Stromský, o kterém Opavský a Hlučínský deník informuje pravidelně. Ve středu 12. prosince například Marek zpíval koledy a na tuto akci místní deník zval několik týdnů. Na Mělnicku je populární Josef Bartoš, který byl vyhodnocen dokonce nejlepším sportovcem regionu za rok 2017. Jen v hlasovacím lístku má uveden obecný sport „Jízda na koni“.

O dění na menších závodištích informují především lokální média, někdy deníky, jindy média s jinou periodicitou. Velmi často najdete zmínku o Janu Kratochvílovi nebo jeho jmenovci Faltejskovi. Na Prostějovsku je poměrně velká pozornost věnována Stanislavu Popelkovi. Články o koních ze Srdéčka najdeme v přehledu několikrát.

Je pravda, že zmínek o rovinových dostizích najdeme v médiích daleko méně. Ani České derby, ani Evropský pohár žokejů nemají takovou publicitu, co Velká pardubická. Za říjnem jsou totiž v pořadí mediální aktivity měsíce květen, červen a září, kdy jsme v každém z uvedených měsíců napočítali od 134 do 143 relevantních výstupů.

Je logické, že menší mediální aktivita okolo dostihů je znát v době zimní přestávky, ale úplné ticho po pěšině není. V prvních třech měsících roku 2018 najdeme v každém okolo 30 mediálních výstupů. Moc koně nebyli v médiích ani v červenci, to jsme napočítali 49 příspěvků.

Do 1300 mediálních výstupů nejsou započítány zprávy specializovaných dostihových serverů jako Fitmin, Dostihový svět, Tipařův palec, Galopp news nebo Dostihy.cz. Při započítání těchto materiálů by byly mediální výstupy pro veřejnost ještě bohatší.

Z nástinu mediální prezentace českých dostihů je zřejmé, že na okraji zájmu nestojí, ale vždy v životě se můžeme ptát, zda je číslo 1300 nízké či vysoké.

(bda)

Zpět na výpis