Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Internetová reklama

14. 5. 2019  |  11:00

V rámci marketingového plánu Jockey Clubu ČR byla od 1. dubna 2019 spuštěna internetová kampaň typu Platba za kliknutí (dále jen PPC – Pay per click). Tato internetová kampaň realizovaná firmou ANTEE, s. r. o. poběží do konce dostihové sezóny 2019. V síti Google se zobrazují bannery, které lákají veřejnost na dostihy s proklikem na www.dostihy.cz do sekce "Přijďte na dostihy". 

Internetová reklama

Účelem této kampaně je neustálé zvyšování povědomí o dostihovém sportu, zjednodušeně řečeno „Přijďte o víkendu na dostihy“. Reklamu na dostihové dny v sezóně primárně připravují nejen jednotlivá závodiště na svých internetových stránkách, ale jako svůj cíl podpořit pořadatele to má i Jockey Club ČR jako dostihová autorita.

Na webové stránky dostihy.cz byla do sekce Dostihový sport umístěna záložka „Přijďte na dostihy“. V této záložce jsou uvedeny termíny jednotlivých dostihových dní, které se pravidelně aktualizují. Tyto termíny jsou obsaženy i v boxíku nazvaném „Přijďte na dostihy“, umístěném na Homepage, ze kterého se, stejně jako z uvedené záložky, jedním kliknutím dostanete přímo na profil daného dostihového dne.  V tomto profilu najdete základní penzum informací o tomto dostihovém dni, včetně vstupného a mapky závodiště. Je zde uveden i odkaz na webové stránky konkrétního závodiště. Některá závodiště mají upoutávky na své dostihové dny perfektně připravené, zatímco jiná nejsou tak pružná a tímto bychom na ně chtěli apelovat, aby svoje stránky udržovaly aktuální, tak aby naše podpora byla efektivní.

Tuto kampaň lze samozřejmě neustále vylepšovat, např. rozšiřováním odkazů na významné turistické památky v okolí, vyhlášené restaurace a podobně. V prvním sledu jako dostihová autorita můžeme pomoci návštěvníka na dostihy přilákat. Jestli se divák vrátí, protože se na závodišti cítí dobře, je ale čistě v rukou pořadatele. Když pomineme počasí v ten samotný den, mezi rozhodující faktory, které toto ovlivňují patří kvalitní občerstvení, bohatý doprovodný program nebo vybavení dětské zóny.

Závěrem lze říci, že v měsíci byla reklama zobrazena v síti Google 700 352 krát s 3 442 prokliky na webové stránky www.dostihy.cz

Ing. Martina Krejčí, Ph. D. 
generální sekretář JC ČR

Foto: Archiv TMM

Zpět na výpis