Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Paříž: 52. Mezinárodní konference dostihových autorit

10. 10. 2018  |  08:26

První říjnový víkend je tradičním termínem pro vrchol francouzské dostihové sezóny na rovinách – mítink vrcholící nejbohatším evropským dostihem Prix de l’Arc de Triomphe. Letošní 97. ročník byl specifický především v tom, že dostih se po dvouletém exilu v Chantilly vrátil na zrekonstruované pařížské závodiště Longchamp. Při příležitosti tohoto mítinku se koná i řada setkání představitelů světového turfu, která v pondělí vyvrcholila Valným shromážděním a 52. Mezinárodní konferencí dostihových autorit.

První Mezinárodní konferenci dostihových autorit uspořádala v Paříži Société d'Encouragement 9. října 1967, od roku 1994 je tato konference pořádána každoročně v pařížském sídle francouzské dostihové autority France Galop Mezinárodní federací dostihových autorit (IFHA). Zatímco prvního ročníku se zúčastnilo čtrnáct zástupců z devíti zemí, na letošním 52. ročníku mělo své zástupce již více než padesát zemí.

Po úvodní neveřejné části Mezinárodní konference, kterou tvořilo jednání Valného shromáždění, jehož předmětem byly především účetní otázky (vyúčtování nákladů za rok 2017 a rozpočet pro rok 2018) a zprávy technických komisí (TAC a IRPAC) přivítal předseda IFHA Louis Romanet zástupce médií a zahájil úvodní část jednání, jehož předmětem bylo shrnutí činnosti za uplynulé období a představení strategického plánu IFHA pro to následující. Louis Romanet poděkoval všem delegátům a členským zemím za dosavadní práci s tím, že je hrdý na úspěchy, kterých se Federaci a jejím výborům podařilo dosáhnout, avšak stále zde zůstává hodně práce, kterou je třeba vykonat. „Jednotnost zůstává pro náš sport tím nejdůležitějším.“ zdůraznil.

„Horses should only compete when they are free from the influence of medication.“

(Koně by měli závodit pouze, když nejsou pod vlivem léků)

V posledních třech letech bylo podle slov Louise Romaneta nejvíce úsilí věnováno vytvoření Certifikačního programu pro referenční laboratoře (Reference Lab Certification Program), jehož cílem je zvýšit kvalitu testování po celém světě a definovat řadu analytických aspektů, které zajistí jeho vysokou úroveň, což zahrnuje vlastní rozsah činností, zdroje, oblast výzkumu a schopnost odhalit používání zakázaných látek, včetně hlavních dopingových látek.

Druhá hlavní část dopoledního programu konference byla věnována sázení, příspěvky se týkaly vzestupu objemu sázkových poolů, využívání technologií v této oblasti a opatření ke zvýšení velikosti startovních polí a sázkového obratu. Tuto část konference vedl generální ředitel hongkongského Jockey Clubu Winfried Engelbrecht-Bresges, jenž je i jedním z místopředsedů IFHA a v jejím rámci vystoupili Hernan Lavallen (Latin American Racing Channel), Richard Cheung (HKJC), Martin Panza (New York Racing Association) a William Lambe (BHA).

Výkonný ředitel British Horseracing Authority (BHA) William Lambe v rámci dopoledního bloku přednesl i informaci o Akčním plánu pro rozmanitost a začleňování týkajícího se postavení žen a menšin v rámci britského dostihového provozu. Celý dopolední blok uzavřel příspěvek Dr. Kanichi Kusana z Japan Racing Association (JRA) věnovaný kontrole genového dopingu a nebezpečí, které představuje pro integritu dostihového sportu, jak v rámci samotných dostihů, tak i v oblasti chovu.

Odpolední program konference otevřelo představení nového kandidáta na členství v IFHA – Íránu, po kterém následovaly bloky věnované zdraví, bezpečnosti a sociální péči (welfare) o jezdce a harmonizaci pravidel.

Části věnované jezdeckému welfare předsedal Denis Egan, výkonný ředitel Irish Horseracing Regulatory Board a příspěvky zaměřené na výzkum duševního zdraví jezdců, praktickou práci s jezdci v této oblasti a tlaky, kterým jezdci během kariéry musí čelit, přednesli Dr. Adrian McGoldrick, Dr. Ciara Losty a Dr. Giles Warrington.

Poté se uskutečnil panel věnovaný harmonizaci pravidel dostihového provozu, který vedl Kim Kelly, chief stipendiary steward HKJC a předseda komise IFHA pro harmonizaci dostihových pravidel. Kim Kelly v úvodu pochválil země, které přijaly opatření za účelem přijetí modelového pravidla o omezování definovaného Výkonným výborem IFHA v roce 2017. Konstatoval, že Francie a Německo přijaly pravidla tzv. kategorie 1 na začátku tohoto roku, zatímco Argentina a Panama prošly příslušnými změnami v září, čímž se Amerika sjednotila výhradně pod pravidly v rámci filozofie kategorie 1. V rámci tohoto panelu se svými poznatky a zkušenostmi vystoupili Henri Pouret (France Galop), Brant Dunshea (BHA), Oscar Bertoletti (OSAF) ​​a australský dostihový konzultant Dominic Beirne. Obsahu tohoto panelu se budeme podrobněji věnovat v samostatném článku.

Na závěr se s účastníky konference rozloučil předseda IFHA Louis Romanet, který následující den, tj, v úterý 9. října 2018, na zasedání Výkonného výboru IFHA obhájil svoji funkci a pozici předsedy této organizace bude zastávat i v následujícím volebním období do října 2021.

Mgr. Otakar Nový

předseda Legislativní komise JC ČR

Zpět na výpis