Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

PMU dostihy v České republice v letech 2017 - 2018

6. 11. 2018  |  15:01

V roce 2016 vstoupil Jockey Club ČR do jednání s francouzskou dominantní sázkovou kanceláří PMU, lídrem na trhu dostihových sázek v Evropě, která již několik let přijímá také sázky na zahraniční dostihy. Výsledkem těchto jednání bylo zařazení českých dostihů do nabídky PMU pro rok 2017. První dostihový den s pěti dostihy, na které tato sázková kancelář přijímala sázky, se uskutečnil v pátek 9. června 2017 na závodišti v Praze – Velké Chuchli, druhý opět s pěti "francouzskými" dostihy následoval v pátek 21. července 2017 na mosteckém Hipodromu. Třetím závodištěm, které loni na této spolupráci participovalo, byly Pardubice, odkud se do Francie přenášel sice jen jeden dostih, ale ten nejvýznamnější - 127. ročník Velké pardubické s Českou pojišťovnou v neděli 8. října 2017.

Připomeňme si, kolik eur se ve Francii prosázelo a jakou výši peněz jsme obdrželi:

Praha – Velká Chuchle 9. června 2017
909 917 €
- z uvedené částky 3 % putovaly do České republiky a po odečtení nákladů se zisk dělil v procentuálním poměru 50:50 mezi Jockey Club ČR a pořadatele, tj.
Jockey Club ČR 274 951 Kč
TMM s. r. o. 274 951 Kč

Hipodrom Most 21. července 2017
762 720 €
- z uvedené částky 3 % putovaly do České republiky a po odečtení nákladů se zisk dělil v procentuálním poměru 50:50 mezi Jockey Club ČR a pořadatele, tj.
Jockey Club ČR 204 538 Kč
Hipodrom Most 204 538 Kč

Dostihový spolek a. s. (Pardubice) 8. října 2017
316 652 €
- z uvedené částky 3 % putovaly do České republiky a po odečtení nákladů se zisk dělil v procentuálním poměru 50:50 mezi Jockey Club ČR a pořadatele, tj.
Jockey Club ČR 81 629 Kč
Dostihový spolek a. s. 81 629 Kč

 

ROK 2018

Pro letošní rok se Jockey Clubu ČR podařilo ve spolupráci s PMU dojednat čtyři dostihové dny, přičemž z každého bylo do Francie přenášeno pět dostihů, na které tam bylo možné sázet. První z těchto dostihových dní  se uskutečnil ve čtvrtek 24. května 2018 na závodišti v Praze – Velké Chuchli, druhý v pátek 1. června 2018 na Hipodromu Most, třetí v pátek 15. června 2018 pro změnu v Karlových Varech a poslední čtvrtý se ve čtvrtek 12. července 2018 vrátil zpět do Mostu.

Připomeňme si, kolik eur se ve Francii prosázelo a jakou výši peněz jsme obdrželi:

Praha – Velká Chuchle 24. května 2018
841 477 €
- z uvedené částky 3 % putovaly do České republiky a po odečtení nákladů se zisk dělil v procentuálním poměru 40:60 mezi Jockey Club ČR a pořadatele, tj.
Jockey Club ČR 211 244 Kč
TMM s. r. o. 316 865 Kč

Hipodrom Most 1. června 2018
783 805 €
- z uvedené částky 3 % putovaly do České republiky a po odečtení nákladů se zisk dělil v procentuálním poměru 40:60 mezi Jockey Club ČR a pořadatele, tj.
Jockey Club ČR 187 705 Kč
Hipodrom Most 281 558 Kč

Hipodrom Holoubek (Karlovy Vary) 15. června 2018
1 058 927 €
- z uvedené částky 3 % putovaly do České republiky a po odečtení nákladů se zisk dělil v procentuálním poměru 40:60 mezi Jockey Club ČR a pořadatele, tj.
Jockey Club ČR 268 946 Kč
Hipodrom Holoubek 403 418 Kč

Hipodrom Most 12. července 2018
1 167 398 €
- z uvedené částky 3 % putovaly do České republiky a po odečtení nákladů se zisk dělil v procentuálním poměru 40:60 mezi Jockey Club ČR a pořadatele, tj.
Jockey Club ČR 301 869 Kč
Hipodrom Most 452 803 Kč

Fakta o PMU

Jak bylo uvedeno výše, PMU je v současnosti evropským lídrem na trhu dostihových sázek, ale ani této společnosti se nevyhnula současná krize, která je charakterizována propadem sázkového obratu zhruba ve výši 3 %. Tato sázková společnost vznikla v roce 1930 a jejími akcionáři jsou Le Trot (48,55 % - klusácká autorita), France Galop (47,12 % - cvalová autorita) a dostihová, jezdecká sdružení a závodiště (4,33 %). V roce 2017 se sázkový obrat společnosti PMU se pohyboval ve výši zhruba 9 miliard €. Z této sumy obdržely dostihové autority France Galop a Le Trot 793 miliónů €. France Galop tyto prostředky získané ze sázek používá na výplatu dotací v dostizích, majitelských a chovatelských prémií, ale také například transportních poplatků.

Na jaře roku 2018 prošla společnost personálními změnami, v jejím čele je nyní 67letý prezident Bertrand Méheut (bývalý CEO sportovního kanálu Canal +) spolu s 48letým Cyrilem Linettem ve funkci generálního ředitele. Ten v minulosti pracoval jako fotbalový a sportovní novinář a v posledních třech letech zastával funkci generálního ředitele skupiny L´ÉQUIPE.

Linette po svém nástupu v dubnu letošního roku nechal zpracovat podrobné analýzy ekonomiky firmy a závěrem jsou zásadní strukturální reformy, které budou spuštěny již v závěru letošního roku. Hlavními cíli těchto reforem jsou:

  • snížení nákladů na provoz společnosti PMU o 30 miliónů €,
  • celková změna firemní politiky PMU zahrnující inovační programy, které přilákají mladou generaci k dostihům, větší prosazení dostihů na společenském poli,
  • zefektivnění marketingové strategie PMU, neboť dostihové sázky zajímají ve Francii v současné době pouze 8 % procent populace, a 92 % Francouzů vůbec dostihové sázky neregistruje. Proto bude snahou přilákat k dostihovým sázkám více obyvatel Francie a rozšířit nabídku sázek (např. sázky na žokeje, zavedení fixních kurzů na dostihy, sázky na významné dostihy (např. Prix de l´Arc de Triomphe) přijímat s časovým předstihem, stejně jako je tomu např. Anglii),
  • zlepšení technického zázemí firmy (poruchovost terminálů přinesla snížení sázkového obratu až o 5 miliónů €),
  • od ledna 2019 nastane reforma vlajkové lodi společnosti, sázky Quinté+
  • zrušení série EpiqE (14 vybraných a mediálně podporovaných dostihů)
  • snížení počtu dostihů přenášených ze zahraničí až o 25 %, s tím, že hlavní důraz bude kladen na přenosy francouzských dostihů

Prix de l´Arc de Triomphe 2018

Sázkový obrat na letošní vrchol cvalové sezóny, Cenu Vítězného oblouku (Prix de l’Arc de Triomphe) byl 16 727 105 € (z toho v online sázkách 959 880 € a na pobočkách po celé zemi se prosázelo 15 767 225 €). Obrat na vrchol sezóny byl o 7,4 procenta vyšší než loňském roce, kdy se dostih konal v Chantilly. Na „Oblouk“ se v neděli 7. října přijímalo 11 druhů sázek, přičemž největší zájem sázejících přitahovala sázka Quinté+ s bonusem. Obrat na tuto sázku dosáhl sumy 8 026 496 €. Celkový obrat na dostihový den v neděli 7. října v Longchamp činil 31,8 milionu €, tj. o 12 procent více než loni v Chantilly.

Rok 2019

Již od jarních měsíců roku 2018 jednali zástupci Jockey Clubu ČR se zástupci PMU o přidělení dostihových dní na rok 2019. V prvních listopadových dnech byla z Francie potvrzena zpráva, že v příštím roce se dostihy ve spolupráci s PMU v České republice neuskuteční (viz výše uvedené snížení počtu zahraničních dostihů v nabídce PMU). Při škrtání jsme byli mezi prvními, ale svou logiku to má, neboť jsme zemí, kde stále není možné na francouzské dostihy sázet.

První v pořadí jsou do nabídky PMU zařazovány domácí, francouzské dostihy, dále klání ze zemí, kde sázky provozují dceřiné společnosti PMU, jimiž jsou Belgie, Německo a Švýcarsko. Třetí v pořadí jsou země, kde lze na francouzské dostihy pravidelně sázet, jako jsou například Nizozemsko nebo Rakousko. Teprve poté přicházejí na řadu země jako Česká republika. Navíc jsme byli jedinou zemí tzv. „východního“ bloku, na jejíž dostihy byly přijímány sázky ve Francii. V Polsku a Maďarsku již několik let můžete na francouzské dostihy pravidelně sázet, ale tamní dostihy v nabídce PMU nebyly.

Z výše uvedeného je zřejmé, že výše peněz, která za dva roky putovala do České republiky, nebyla zanedbatelná (celkem více než 3,5 miliónu Kč za 31 dostihů) a stala se zajímavým zdrojem financování dostihů v Česku.

Zásadní strukturální změny PMU se tedy dotknou i České republiky, ale mají potenciál přinést očekávané výsledky a udržet francouzskou společnost v pozici lídra na trhu dostihových sázek v Evropě. Přes negativní výsledek jednání pro rok 2019 budou zástupci Jockey Clubu ČR i nadále v kontaktu se zástupci PMU, stejně jako dalších sázkových kanceláří, neboť si uvědomují význam sázek pro dostihový provoz v České republice. Vzhledem ke skutečnosti, že na vyřazení České republiky ze spektra nabídky PMU nepanuje jednotný názor ani v rámci této společnosti samotné, neboť například zástupci zahraničního oddělení PMU se snížením počtu dostihů PMU v České republice z důvodu vyššího než průměrného sázkového obratu a vzrůstající tendence sázek nesouhlasí, nelze kapitolu PMU dostihů v České republice rozhodně pokládat za uzavřenou.

Ing. Martina Krejčí, Ph. D.
generální sekretář Jockey Clubu ČR

Související články

Zpět na výpis

Sledujte dostihy