Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

Příprava dostihové sezóny 2019

4. 12. 2018  |  20:32

Dostihová sezóna 2018 je za námi, Vánoce pomalu klepou na dveře, což pro Jockey Club znamená, že příprava sezóny 2019 již je v plném proudu. Každá nová sezóna sebou přináší určité změny a nejinak tomu bude i tentokrát. Připravované změny se budou týkat nejen oblasti legislativní, ale dotknou se i řady dalších činností v rámci dostihového provozu. O všech realizovaných změnách Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách. V tomto příspěvku bychom Vás rádi rámcově seznámili s těmi nejdůležitějšími.

Příprava dostihové sezóny 2019

Vzhledem ke skutečnosti, že Jockey Club v příštím roce (konkrétně 28. března) oslaví sto let od svého založení, se celá sezóna bude odehrávat ve znamení oslav a připomínání tohoto jubilea.

První takovou příležitostí bude tradiční Galavečer českého turfu, který se v roce 2019 opět vrací do Prahy a jeho XXIV. ročník bude hostit Národní dům na Vinohradech dne 23. února.

V oblasti propagace dostihů, Jockey Club v nejbližších dnech vydá novou propagační brožuru České dostihy a připravuje se úprava webových stránek www.dostihy.cz se snahou o jejich větší zpřístupnění pro laickou veřejnost, větší podporu jednotlivých závodišť a zviditelnění nejvýznamnějších dostihových dní v sezóně.

Vzhledem k neuspokojivému stavu jezdecké základny a po pozitivních zkušenostech s grantem Nábor dětí pro výkon povolání dostihového jezdce podporovaným Ministerstvem zemědělství ČR, Jockey Club v oblasti péče o mládež hodlá pokračovat ve spolupráci se SŠDSJ ve Velké Chuchli a s nabídkou spolupráce oslovil i zakladatelku Pony Ligy paní Kamilu Bartošovou.

V souvislosti se vzrůstajícím tlakem na kvalitu dostihových drah, bude upraven materiál Kritéria pro uznávání drah. Tento dokument, který rozděluje dostihové dráhy do kategorií podle různých kritérií (parametrů dráhy, vybavení závodiště, existence závlahového zařízení, přítomnost cílové kamery způsob startu, ustajovací kapacity atd.), byl naposledy aktualizován v roce 2011 a v některých ohledech je proto již nevyhovující.

S ohledem na zhoršování připravenosti koní ke startu z boxů bude upraven také Metodický pokyn k provádění přezkoušení ze způsobilosti ke startu z boxů – bude provedena kontrola zkušebních boxů u všech osob oprávněných k potvrzování této způsobilosti, dojde k aktualizaci seznamu těchto osob.

Důležitou oblastí je i získávání nových majitelů. Jockey Club vedle toho, že bude pokračovat v podpoře prodejních dostihů, si uložil za cíl i vytvoření legislativního rámce pro fungování majitelských syndikátů. Ne každý si může dovolit vlastnit dostihového koně, kdy provozní náklady přesahují částku 10 000,- Kč, avšak rozložení této částky mezi více majitelů je cestou, jak k dostihovému sportu přilákat nové majitele.

Asociace českých trenérů a jezdců (AČTJ) připravuje Valnou hromadu, která se bude konat na jaře příštího roku. Ve spolupráci s Jockey Clubem připravuje přednášku z oblasti dopingu (zakázané látky pro koně, antidopingové kontroly, testování mimo dostihovou sezónu).

V oblasti podpory českého chovu i pro příští sezónu zůstanou zachovány majitelské prémie v rovinových dostizích pro dvouleté a pro tříleté koně, na nejbližším jednání Rady Jockey Clubu bude řešena otázka chovatelských prémií.

Dalším diskutovaným tématem je Fond podpora 2019, především otázka jeho vytvoření a zaměření, tj. zda bude zaměřen na podporu vybraných dostihu jako dosud anebo bude koncipován jiným způsobem.

Připravovány jsou i změny Dostihového řádu, vedle již zmiňovaných syndikátů budou do jeho textu inkorporovány změny vyplývající z implementace článků Mezinárodní dohody o chovu, dostizích a sázkách ratifikovaných Radou JC ČR na jejím jednání 8. června 2018 (změny se budou týkat např. již zmiňované oblasti dopingu).

Z ekonomických úprav bude navržena změna v Ceníku služeb v dostihovém provozu na rok 2019.

Nejbližší jednání Rady Jockey Clubu ČR se uskuteční tento pátek 7. prosince 2018 a na jeho programu jsou již i některé z výše uvedených opatření (např. schválení ceníků, otázka chovatelských prémií) a řada dalších zásadních rozhodnutí pro příští sezónu jako je schválení propozic klasických dostihů či schválení návrhu finančního plánu na rok 2019.

Ing. Martina Krejčí, Ph. D.
generální sekretář JC ČR

 

 

Zpět na výpis

Sledujte dostihy