Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

Příspěvky Jockey Clubu ČR na financování dostihového provozu v letech 2015 – 2018

18. 2. 2019  |  08:00

Jockey Club ČR je podle Zákona o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat (zák. č. 154/2000 Sb.) oprávněn i povinován činností v oblastí chovu anglického plnokrevníka a jeho výkonnostních zkoušek.

Vedle toho se Jockey Club ČR v letech 2015 – 2018, oproti předcházejícímu období, významně podílel na financování dostihového provozu.

V dalším textu uvádím 2 tabulky o příspěvku Jockey Clubu ČR jednak dostihovým závodištím a jednak majitelům vždy s uvedením konkrétní výše a zdroje financování.

Příspěvky závodištím

Rok

Fond podpora

Generální sponzor

PMU

Jockey Club

Celkem

2015

1,145

1,990

 

 

3,135

2016

1,530

1,750

 

*0,370

3,650

2017

1,189

 

0,561

 

1,750

2018

0,863

 

1,455

 

2,318

Celkem

4,727

3,740

2,016

0,370

10,853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jedná se o příspěvek poskytnutý závodištím jako kompenzace za snížení výše přihlášek a OSK.

 

Majitelské prémie z prostředků Jockey Clubu ČR

 

Fond podpora

Zdroje JCČR

Celkem

2015

0,965

0,879

1,844

2016

0

0

0

2017

0,382

0,447

0,829

2018

0,259

0,686

0,945

Celkem

1,606

2,012

3,618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do roku 2013 majitelské prémie v průměrné výši 6,5 Mio Kč byly vypláceny jednotlivými závodišti. Zdrojem jejich financování byla dotace Ministerstva zemědělství ve výši 6,8 Mio Kč.
Tato dotace je dostihovým drahám vyplácena bez přerušení i dnes. Závodiště si ji však ponechávají na zajistění dostihového provozu. Zůstává tedy zdrojem financování jejich potřeb.
V tabulce uvedené majitelské prémie ve výši 3,618 Mio Kč jsou financovány „navíc“ z uvedených prostředků.
 

 

Lze tedy shrnout, že Jockey Club ČR v letech 2015 – 2018 vyplatil do dostihového provozu ze zdrojů, které sám získal, částku 14,471 Mio Kč, tedy 3,6 Mio Kč ročně.

Na nabízející se otázku – proč se neběhá o více peněz nutno hledat odpověď ve statistikách vyplacených dotací jednotlivých závodišť.

Z uvedeného přehledu je patrné, že největším zdrojem po tuto dobu byl Fond podpora. Do tohoto fondu za zmíněné období celkem přispěli:

Pan Pavla:                            300.000,- Kč

Pan Poledník:                     300.000,- Kč

Pan Chudáček:                   430.000,- Kč

Pan Jandejsek:                   615.000,- Kč

Pan Bláha:                            760.000,- Kč

Pan Odcházel:                     780.000,- Kč

Pan Charvát:                      1.800.000,- Kč

Pan Trávníček:                  2.110.000,- Kč

CELKEM:                            7.095.000,- Kč

Za tento příspěvek patří všem mé poděkování.

Toto poděkování patří pochopitelně i všem dalším sponzorům z řad majitelů mimo rámec Fondu podpora. Jejich jména a přesné částky neuvádím proto, že je nemám k dispozici.

Jockey Club ČR vedle příspěvku na majitelské prémie a závodištím ve výši 2,382 Mio Kč dosáhl za poslední 4 roky kumulovaného zisku 2,027 Mio Kč. Tato částka zůstává na účtech nerozdělených zisků z minulosti a bude vedle financování majitelských prémií použita i na financování nově zavedených chovatelských prémií v roce 2019.

 

JUDr. Ing. Jiří Charvát, prezident JC ČR

Zpět na výpis

Sledujte dostihy