Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Termínová listina 2019

25. 10. 2018  |  14:58

Dne 12. října byla na jednání Rady JC ČR schválena TERMÍNOVÁ LISTINA NA SEZÓNU 2019. Zatímco dříve byla schvalována zvlášť termínová listina pro I. a II. polovinu sezóny, loni byla 22. prosince schválena termínová listina na celou sezónu a letos došlo k dalšímu posunu, kterým je zmíněný termín schválení. Díky včasnému schválení termínové listiny mají pořadatelé více prostoru pro jednání s eventuálními sponzory a zároveň je možné zahájit jednání o televizních přenosech.

Termínová listina čítá celkem 54 dostihových dnů, což je o 5 méně než v letošním roce a o 3 méně než v letech 2016 a 2017. Na rozdíl od předchozích dvou let v termínové listině schází dostihové dny pod patronátem sázkové společnosti PMU, která ve své nabídce omezuje počet dostihových dnů mimo Francii, takže pro příští sezónu zatím negarantovala Česku žádné termíny. Rovinová komise počet dostihových dnů považuje za minimum, aby nebyla výrazně narušena struktura dostihové sezóny. Nutno ovšem dodat, že nižší počet dostihových dnů reflektuje klesající počet startujících koní. Celkový počet koní v českém tréninku sice výrazně neklesá, ovšem znatelný je úbytek těch, kteří startují na českých drahách.

To se odráží i na průměrném počtu startujících koní v dostihu, když výraznější pokles je patrný v rovinových dostizích. V loňském roce totiž průměrně startovalo na rovině 9,44 koně, zatímco letos je to 8,5 koně. Ani toto číslo sice není v celoevropském srovnání špatné, ale protože u nás jsou příjmy ze startovného stále významným zdrojem financování dostihů, znamená to pro pořadatele citelný výpadek. Snižující se počet startujících koní je navíc dlouhodobým trendem, který nelze rychle zastavit. Dobře to ilustruje počet startujících dvouletých koní, kterých bylo ještě v roce 2011 195, zatímco loni pouze 103. Mladší ročníky tedy nejsou početně tak silné jako ty, které na dráze končí. Tento trend se odvíjí už od počtu připuštěných klisen, takže má zhruba 10 let staré kořeny. Pozitivní je tedy aspoň skutečnost, že letos je dvouletých nejvíce za poslední tři sezóny.

Jockey Club každopádně vedl jednání, díky nimž někteří pořadatelé navýšili původně plánovaný počet dostihových dnů, za což jim patří poděkování. Jeho role je ale při schvalování termínové listiny především koordinační. V tomto směru je pozitivem, že výrazně ubylo termínových kolizí mezi rovinovými závodišti kategorie A, které tvoří kostru rovinové sezóny. Zatímco se totiž v letošní termínové listině nachází pětice víkendů, během nichž se konají dva dostihové dny na rovinových závodištích kategorie A, v příštím roce takový víkend nastane jediný. Přestože tedy počet dostihových dnů na rovinových závodištích kategorie A meziročně klesá z 31 na 28, počet víkendů, kdy se běhá aspoň na jednom rovinovém závodišti kategorie A, naopak vzrůstá z 26 na 27.  

Zlepšení doznal také program v letních měsících červenci a srpnu, které jsou dlouhodobě nejvíce problematické. Oproti letošní sezóně totiž přibude červencový den ve Velké Chuchli a srpnový den v Lysé nad Labem, tedy na závodištích, které i při složitých klimatických podmínkách mívají kvalitně připravenou dráhu. Pozitivem je i protáhnutí dostihové sezóny na závodišti ve Velké Chuchli, kde je plánován dostihový den ještě na 9. listopad. Mělo by se tak jednat o první chuchelský listopadový den od roku 2010. Při tvorbě termínové listiny rovněž probíhala komunikace se slovenskou dostihovou autoritou, protože tamní dostihový provoz se s naším výrazně prolíná. Slovenská termínová listina sice ještě není uzavřena, ale naše dostihové dny byly schváleny v takových termínech, aby pokud možno nekolidovaly s vrcholy slovenského kalendáře.

Jaroslav Fabris

předseda Rovinové komise JC ČR

TERMÍNOVÁ LISTINA 2019

Zpět na výpis