Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Zasedání Výkonného výboru EMHF v Praze (aktualizováno o rozhovor)

20. 9. 2018  |  16:50

Ve dnech 8. a 9. září 2018 se v Praze uskutečnilo zasedání Výkonného výboru EMHF (Evropské a středomořské federace dostihových autorit). Výkonnému výboru předsedá Brian Kavanagh, výkonný ředitel Horse Racing Ireland, generálním sekretářem je Paull Khan a tvoří ho zvolení zástupci devíti členských zemí.

V květnu minulého roku byla členkou Výkonného výboru EMHF zvolena Martina Krejčí (generální sekretář Jockey Clubu ČR) a jak velí nepsaná tradice další zasedání tohoto výboru se uskuteční v domovské zemi jeho nového člena.

V sobotu 8. září 2018 ředitel pardubického závodiště pan Martin Korba připravil pro členy Výkonného výboru pestrý program. Největší úspěch měla projížďka kočáry po dostihové dráze, prohlídka stájí a dalších prostor v areálu závodiště. Po skončení dostihového dne přijali pozvání prezidenta Jockey Clubu ČR Jiřího Charváta na večeři do restaurace Tiburón v centru města.

V neděli dopoledne se v Hotelu Paříž v těsném sousedství pražského Obecního domu konalo vlastní zasedání Výkonného výboru. Toto jednání otevírala přednáška paní Martiny Krejčí o úloze a fungování Jockey Clubu v České republice, na které navázal pan Otakar Nový krátkou informací o aktuální situaci v oblasti sázek. Vlastní program jednání Výkonného výboru tvořily například otázky spolupráce členských zemí v oblasti harmonizace pravidel dostihového provozu, otázky pomoci zemím se slabším dostihovým provozem (Portugalsko, Ukrajina, Rakousko) nebo příprava vzdělávacích programů. Na závěr jednání vystoupil generální sekretář K. M. E. T. u Marián Šurda, kterému byl na tomto jednání schválen status pozorovatele v rámci EMHF s přednáškou na téma aktuální situace a spolupráce členských zemí. Úplně posledním vystoupením v rámci programu Výkonného výboru pak byla navazující prezentace Tomáše Jandy, který delegátům představil projekt Evropského poháru žokejů.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Výkonného výboru EMHF v České republice.

Za Jockey Club ČR Otakar Nový

Související články

Zpět na výpis