Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

Závěry z jednání Rady Jockey Clubu ČR

10. 12. 2018  |  22:32

V pátek 7. prosince 2018 se uskutečnilo poslední jednání Rady Jockey Clubu ČR v letošním roce. Schválený a ověřený zápis z tohoto jednání je k dispozici na www.dostihyjc.cz v sekci DOKUMENTY – Zápisy z Rady. Rada JC ČR na tomto jednání učinila několik důležitých rozhodnutí, se kterými bychom Vás rádi seznámili.

Rada JC ČR rozhodla o rozdělení zbývající části státních dotací z dotačního titulu 2.A.e.2.b. Tyto dotace jsou v souladu s platnými smlouvami o zajištění dostihového provozu mezi pořadatele rozdělovány dle následujícího klíče – 70 % dle počtu uspořádaných dostihů a zbývajících 30 % dle rozhodnutí Rady na pokrytí aktuálních potřeb dostihové sezóny. Rada JC ČR v této otázce akceptovala návrh z jednání s pořadateli, které se uskutečnilo dne 22. listopadu 2018, rozdělit i zbývající část dle počtu uspořádaných dostihů.

Dalším zásadním rozhodnutím bylo schválení zavedení chovatelských prémií od roku 2019. Detaily budou podrobně rozvedeny ve speciálním článku věnovanému této problematice, který bude publikován začátkem příštího roku.

Vedle drobných změn v termínové listině, jejíž aktualizovanou podobu naleznete na stránce www.dostihyjc.cz v sekci DOKUMENTY, byly schváleny i propozice klasických dostihů na příští sezónu. U Velké jarní ceny a St. Leger v příští sezóně dochází k navýšení ceny dostihu o 50 000 Kč na celkovou částku 600 000 Kč. U Českého derby dojde ke snížení ceny dostihu na 2 miliony korun a takto uvolněných půl milionu bude použito k navýšení cen dalších významných dostihů.

Rada JC ČR se dále zabývala otázkou navýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha, a. s., s tím, že se rozhodla na tomto navýšení neparticipovat a naopak akciový podíl Jockey Clubu v této společnosti z důvodu snižování jeho nominální hodnoty v důsledku zvyšování podílu většinového vlastníka nabídnout majoritnímu akcionáři.

Tím nejdůležitějším o čem bychom Vás chtěli informovat, jsou změny v Ceníku služeb v dostihovém provozu účinné od 1. ledna 2019.

 1. Bylo schváleno zavedení nového poplatku za vystavení RCN (Racing Clearence Notification) ve výši 600,- Kč + DPH za jeden zahraniční start. Tento poplatek budou platit majitelé koní, kteří budou v zahraničí (s výjimkou Slovenska) uvedeni na startovní listině.
 2. Změna výše poplatku za první registraci koní do dostihového provozu u koní zahraničního a tuzemského chovu po roce narození.
  • Do 31. prosince 2018 činí výše tohoto poplatku 25 000 Kč u koní tuzemského i zahraničního chovu, u koní zahraničního chovu registrovaných jenom pro starty v cizině tento poplatek činí 5 000 Kč.
  • Od 1. ledna 2019 dohází ke sjednocení tohoto poplatku, pro koně zahraničního chovu po roce narození i ostatní koně tuzemského chovu po roce narození bude činit 17 000,- Kč a tito koně budou moci startovat všude.
  • Pro koně zahraničního chovu, kteří byli k 31. prosinci 2018 registrováni pouze pro starty v zahraničí, zůstává k 1. lednu 2019 jejich registrace platná pouze v tomto rozsahu. V případě žádosti o registraci i pro starty v České republice je u nich nutné doplatit rozdíl do nově stanovené výše registračního poplatku, tj. 12 000 Kč.
  • Registrace pro koně českého i zahraničního chovu v roce narození zůstává zdarma.
 3. Výše ostatních poplatků se nemění. Ceník služeb v dostihovém provozu a Ceník služeb v chovu anglického plnokrevníka budou zveřejněny ve Věstníku ČT č. 22 a na webových stránkách dostihyjc.cz v sekci DOKUMENTY – Dostihový provoz.

Důvodem těchto opatření je zvýšení počtu koní startujících na tuzemských drahách, nikoli zvýšení příjmů Jockey Clubu ČR. K 30. listopadu 2018 Jockey Club ČR registroval 143 koní zahraničního chovu pro všechny starty a 91 jen pro starty v zahraničí. Pokud koně, jejichž primárním cílem jsou starty v zahraničí, budou moci bez omezení startovat i na českých drahách, očekávám, že alespoň někteří z nich této šance využijí.

Cílem Jockey Clubu ČR jako organizace zastřešující dostihový provoz v České republice musí být vytváření příznivého prostředí pro starty koní v tuzemsku, i přes to, že ceny dostihů zde nedosahují takové výše jako v zahraničí.

Ing. Martina Krejčí, Ph. D. 
generální sekretář JC ČR

 

Zpět na výpis

Sledujte dostihy