Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Slavíme 100 let
Menu

Zpráva handicaperů o harmonizaci handicapů s GAG

9. 12. 2015  |  13:15

Aby Generální handicap (dále GH) nevzbudil velký údiv, rádi bychom před jeho zveřejněním seznámili trenéry, majitele a dostihovou veřejnost s harmonizací českého handicapu s německým handicapem (dále GAG). Tento krok jsme připravovali ve spolupráci s vrchním německým handicaperem Haraldem Siemenem i s handicapery ostatních středoevropských států (organizace KMET).

Nejdůležitější položkou březnového bratislavského semináře středoevropských handicaperů pod vedením Haralda Siemena byla právě harmonizace handicapů středoevropských států s mezinárodním ratingem. Jasně definovat vzájemný vztah českého handicapu s handicapy západoevropských států je nutným předpokladem pro lepší zařazení českého turfu do mezinárodního kontextu, potažmo je tedy i důležitým krokem na začátku cesty k získání statusu black-type pro některé české dostihy. Dalším důvodem k tomuto kroku je možnost se od letošního roku účastnit handicapových dostihů v okolních zemích, aniž by kůň vlastnil handicap u dané dostihové autority. Změna výše handicapu se dotkne pouze tříletých a starších rovinových koní. Dvouleté jsme totiž už v průběhu sezóny hodnotili podle nových kritérií. Také překážkového provozu se změna handicapů netýká, protože i u evropských dostihových velmocí (Francie, Anglie, Irsko) je handicapová známka vyšší u překážkových koní. Pro synchronizaci handicapů s GAG jsme se rozhodli využít právě GH. 

Vodítkem pro správný postup pro nás byly výkony nejlepších českých koní v zahraničí (např. Trip To Rhodos, Autor, Mikesh). Koně patřící do nižších kategorií startují v zahraničí s výjimkou Slovenska sporadicky, takže u nich bylo hledání správného přepočtového klíče složitější. U těchto koní jsme se tedy nechali inspirovat právě srovnáním se Slovenskem, kde se tamní handicapeři už řadu let snaží o harmonizaci s GAG. Koní s českým a zároveň i slovenským handicapem je letos 130, což je dostatečně reprezentativní vzorek. Z přiložené tabulky (TABULKA 1) vyplývá, že se snižujícím se handicapem jednotlivých koní se zároveň snižuje rozdíl mezi hodnocením v Česku a na Slovensku.

Ve srovnání s dosavadním stavem se tak díky avizovaným změnám sníží rozpětí českého handicapu, přičemž důvodem tohoto kroku bylo i lepší prolínání jednotlivých kategorií. To při značném roztažení českého handicapu v minulých letech nebylo možné, takže často nastávaly případy, že kůň v jedné kategorii nosil příliš vysokou hmotnost a v kategorii vyšší byl naopak nevyvážený. Nižší handicapové rozpětí tedy dává lepší možnosti při menežování koní. Zároveň se i v tomto směru přiblížíme Německu popřípadě Slovensku, jak dokládá přiložená tabulka (TABULKA 2). Pro lepší představu, jak bude změněný handicap korespondovat s okolními státy, lze uvést příklady koní Mikesh (CZE 87 kg, GER 87 kg) nebo Lysyan (CZE 79,5 kg, SVK 78,5 kg, AUT 79 kg).

Od příštího roku plánujeme koncept GH opustit a nahradit ho českou obdobou mezinárodní klasifikace – tedy hodnocením koní za jejich top formu. Následující sezóny by pak koně zahajovali s posledním PH. Jednoduše každý kůň vlastní takový PH, který si dle našeho názoru zaslouží, a tedy ho není třeba na konci sezóny upravovat. Koncept GH koneckonců zpochybnily i první dva letošní dostihové dny, během nichž zvítězila hned trojice koní (z toho dva v handicapech), jejichž GH byl oproti poslednímu PH snížen minimálně o čtyři kilogramy.  Z těchto důvodů jsme tedy při synchronizaci handicapů s GAG vycházeli z posledního PH a postupovali podle matematického výpočtu.

Jaroslav Fabris Jan Žid
handicapeři JC ČR

Zpět na výpis