Přeskočit hlavičku a jít na obsah

Jockey Club České republiky

Menu

Jak se stát majitelem

majitel

Prvními majiteli dostihových koní byli téměř výlučně šlechtici, kteří koneckonců samotné moderní dostihy založili. Postupně si své koně začali pořizovat také bohatší měšťané, továrníci a obchodníci a mít vlastní dostihovou stáj patřilo již v první polovině minulého století k dobrému jménu ve společnosti. Vlastnictví dostihového koně přináší neopakovatelné zážitky a majitel, jeho příbuzní i přátelé se často těší na nejbližší start svého koníčka jako na velkou rodinnou událost.

Majitel dostihového koně má možnost pojmenovat svoji dostihovou stáj a mít vlastní dres (reklama). Není to jen možnost sledovat koně na dráze, ale vlastně kdykoliv během roku být přímo u dění v tréninkovém středisku. Řada tréninkových center je vybavena i pro krátkodobý pobyt hostů, lze tam uspořádat třeba firemní večírek či odpoledne spojené s prohlídkou stájí. Je nutné mít od samého začátku jasnou představu o tom, co očekávám jako potenciální majitel dostihové stáje, jaké mám ambice a samozřejmě ta nejdůležitější věc, jak vysoký rozpočet si mohu a zároveň chci dovolit. 

1. Koupě

První z forem pořízení dostihového koně je jeho koupě. Dostihové koně lze koupit přímo od chovatelů, stávajících majitelů, či (zejména v zahraničí) na dražbách. Lze koupit koně prakticky jakéhokoliv věku, od hříběte přes ročky a dvouleté, až po starší koně, kteří již mají část kariéry za sebou.

2. Pronájem

Finančně méně zatěžující formou je pronájem. Pronajímatel  platí měsíční náklady a podílí se na výhrách, a to buď plnou měrou, nebo v dohodnutém poměru. Často je majitelem pronajatého koně trenér, u kterého je kůň v tréninku. Vzhledem k možnosti pojmenování stáje jménem firmy a možnosti umístit logo firmy na dres, lze pronájem uplatnit i jako daňově uznaný náklad.

3. Sponzoring

Nejlevnějším způsobem je sponzoring. Sponzor platí určitou měsíční částku a nepodílí se dál na nákladech ani výnosech. I zde, vzhledem k možnosti pojmenování stáje jménem firmy a možnosti umístit logo firmy na dres, lze uplatnit jako daňově uznaný náklad. Nicméně, majitelem stáje nemusí být vždy jen jedna osoba.

4. Syndikát

Pro snazší finanční dostupnost začala v poslední době vznikat sdružení majitelů (tzv. syndikáty), kdy více lidí dá dohromady potřebnou částku peněz a mají pak svou stáj společně. Také syndikát může volit jakoukoliv ze tří výše popsaných možností pořízení dostihové stáje.

 

 

Sledujte dostihy