Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Jockey Club > Aktuality > Důležité: Informace pro pořadatele a účastníky dostihů

Důležité: Informace pro pořadatele a účastníky dostihůJockey Club ČR sděluje podmínky pro pořádání a účast na dostizích, tedy výkonnostních zkouškách anglického plnokrevníka s platností od 18.4.2021.

 

Informace pro pořadatele a účastníky dostihů

Vzhledem k tomu, že výkonnostní zkouška je výkonem povolání, nikoliv sportem, spadá do režimu výkonu povolání se všemi podmínkami pro zaměstnavatele, zaměstnance i OSVČ. Obecně platí dodržování aktuálních opatření orgánů státní správy. Jezdec nemusí ochranu dýchacích cest používat v okamžiku, kdy sedí na koni v sedle.

JC rekapituluje podmínky, za jejichž dodržení jsme schopni výkonnostní zkoušky pořádat:

Účastnit se mohou pouze:

  • osoby s platným certifikátem o provedení testu s negativním výsledkem, ne starším než 48 hodin. Tyto testy lze zajistit například v testovacích centrech, u praktického lékaře atd. nebo
  • osoby s platným dokladem o provedeném dvojím očkování nebo
  • osoby po prodělání nemoci Covid 19 ve lhůtě dle platných opatření státní správy

Osobám bez uvedených dokladů nebude přístup do dostihového areálu umožněn.

Seznam osob, které se mohou zúčastnit výkonnostních zkoušek:

  • Jezdci na koních startujících v daný den ve zkouškách
  • Trenéři a vodiči nebo ošetřovatelé koní startujících v daný den ve zkouškách (ke každému koni vždy maximálně 1 vodič)
  • Majitel koně nebo jeho 1 zástupce – u koní startujících v daný den zkoušek
  • Řidiči dopravních prostředků přepravujících koně na daný den zkoušek
  • Funkcionáři Jockey Clubu ČR, kteří vykonávají z pověření svoje funkce na zkouškách
  • Zaměstnanci Pořadatele zkoušek
  • Oficiální fotograf Jockey Clubu ČR a TV štáby

Jiným osobám bude zamezen přístup do dostihového areálu.

Jockey Club ČR důrazně doporučuje používat ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách v průběhu zkoušek, minimálně v rozsahu platných epidemiologických opatření.

Používání sauny v průběhu zkoušek není do odvolání možné, kompenzaci nesené hmotnosti řeší výjimka DŘ pro dotčené termíny zkoušek.

Pořadatel výkonnostních zkoušek a jejich účastníci jsou povinni sledovat aktuální vývoj opatření orgánů státní správy a jsou odpovědní za jejich dodržování při zkouškách.